Shutterstock
Mars månar

Vilken planet har flest månar?

Hela 82 månar har solsystemets rekordhållare! Men vilken planet är det? Se topp-5 över planeterna med flest månar här.

1. Saturnus

Saturnus månar
© Shutterstock

Antal månar: 82

Saturnus har 82 bekräftade månar, vars banor inte ingår i planetens ringar. Därutöver finns det hundratals stora himlakroppar i ringarna, som skulle kunna vara rester av en måne som slets itu av planetens gravitation.

2. Jupiter

Jupiter månar
© Shutterstock

Antal månar: 79

Jupiter har 79 månar, något färre än Saturnus. I gengäld har Jupiter solsystemets största måne i Ganymedes, vars diameter på 5 268 kilometer är cirka 40 procent av jordens. Den gigantiska månen är solsystemets enda måne med magnetfält.

3. Uranus

Uranus månar
© Shutterstock

Antal månar: 27

Isjätten Uranus omges av 27 månar, av vilka tio upptäcktes av rymdsonden Voyager 2, som passerade tätt förbi planeten år 1986. Alla månarna är uppkallade efter karaktärer i de engelska diktarna William Shakespeares och Alexander Popes verk.

4. Neptunus

Antal månar: 14

Triton, den största av Neptunus 14 månar, är en av de kallaste platserna i solsystemet, med yttemperaturer på omkring minus 235 grader. Värme i planetens inre kan emellertid innebära att det finns flytande vatten och kanske till och med liv under den kalla ytan.

5. Mars

Mars månar
© Shutterstock

Antal månar: 2

Vår röda grannplanet Mars har två månar, Phobos och Deimos, vars diameter båda två understiger 25 kilometer. Deras ursprung är ett mysterium, men vissa forskare tror att de två månarna är asteroider som har fångats in av Mars gravitation.