Shutterstock
kallt Uranus solsystem

Vilken planet är kallast i solsystemet?

Under vintermånaderna kan det bli iskallt här på jorden - men vilket är köldrekordet för planeterna i solsystemet?

Som tumregel sjunker planeternas temperatur ju längre de befinner sig från solen. Den yttersta planeten, Neptunus, är alltså också den kallaste, med en medeltemperatur på minus 200 grader.

Neptunus har ingen fast yta, så temperaturen mäts istället på den höjd i atmosfären där gastrycket motsvarar trycket vid jordens yta.

Men i själva verket är det den näst yttersta planeten, Uranus, som innehar solsystemets köldrekord. I vissa områden på planeten når temperaturen så lågt som minus 224 grader.

Kollision punkterade Uranus

Sammantaget, med en medeltemperatur på minus 195 grader, är Uranus förvånansvärt kall jämfört med Neptunus, som får 40 procent mindre solljus än förstnämnda planet.

Anledningen till den extrema kylan på Uranus kan vara att planeten har varit med om en våldsam kollision, troligen med en klot i samma storlek som jorden. Kollisionen kan ha "punkterat" Uranus, vilket ledde till att större delen av värmen från dess kärna avgavs på en gång.

I andra änden av planettemperaturskalan hittar vi också ett undantag från regeln. Den hetaste planeten är dock inte den innersta, Merkurius, utan den näst innersta, Venus.

uranus venus solsystem universum

Den näst yttersta planeten, Uranus (till vänster), har köldrekordet i solsystemet. De varmaste temperaturerna återfinns på den näst innersta planeten, Venus (till höger).

© Shutterstock

Temperaturen på Merkurius är i genomsnitt 167 grader, medan Venus har temperaturer på upp emot 480 grader.

Anledningen till detta är Venus extremt täta atmosfär med enorma mängder av växthusgasen koldioxid och moln av svavelångor, som håller kvar värmen från solen.