Vilken måne är störst?

Vad heter den största månen i vårt solsystem?

Ganymedes i rummet
© Shutterstock

Det blir nästan delad förstaplats mellan Jupiters måne Ganymedes, som är 5268 kilometer i diameter, och Saturnus måne Titan, som har en diameter på 5150 kilometer. Som jämförelse kan nämnas att vår egen måne har en diameter på 3476 kilometer. Ganymedes var en av de fyra små ljusprickar med hjälp av vilka den framstående italienske fysikern och astronomen Galileo Galilei år 1610 omkullkastade den klassiska världsbilden. Enligt dåtidens officiella hållning var nämligen jorden det enda centrumet för rörelse i universum. När Galilei riktade sitt nyuppfunna superinstrument – kikaren – mot planeten Jupiter, kunde han efter bara några nätter tydligt se att fyra små himlakroppar kretsade runt ett alternativt centrum. De galileiska månarna döptes till Io, Europa, Ganymedes respektive Callisto. Deras omloppsbanor kring Jupiter användes i många år av sjöfarare för att fastslå lokaltiden, för att man på så sätt skulle få veta vilken längdgrad man befann sig på. Saturnus måne Titan upptäcktes senare än Ganymedes, närmare bestämt år 1655, av den holländske vetenskapsmannen Christiaan Huygens. Den sond som år 2004 skall utforska Titans egendomligt täta atmosfär har därför uppkallats efter honom.