Vilken är den kallaste platsen i solsystemet?

Moon's Hermite Crater

Märkligt nog är den avlägsna Plutointe den kallaste platsen i solsystemet. De lägsta uppmäta temperaturerna finns istället på bottnen av kratrar nära månens poler, i vilka solljuset aldrig når ned.

För tillfället har Hermitekratern nära månens nordpol rekordet. Där har NASA uppmätt minus 248 °C – 25 grader över den absoluta nollpunkten.

Kratrarnas extrema kyla beror på att deras botten alltid ligger i skugga. Dessutom saknas det luft på månen, och värmen fördelas därför inte. Slutligen verkar den pulverartade ytan kraftigt isolerande. Sammantaget kommer ett kallt område som Hermitekratern därför att förbli kallt.

Avlägsna isklot är kanske kallare

Solsystemet kan hysa platser som är ännu kallare än kratrarna på månens baksida.

I så fall skall de sannolikt sökas i solsystemets avlägsnaste delar, antingen på Neptunus måne Triton eller på ett av de små iskloten i utkanten av Kuiperbältet.

Läs mer om solsystemet.