NASA

Venus var beboelig i tre miljarder år

Med temperaturer på över 460 grader och en atmosfär fylld med moln av koncentrerad svavelsyra är klimatet på jordens onda tvilling, Venus, ett rent helvete. Men så har det inte alltid varit, tror forskare från Nasa.

Venus kallas ofta jordens onda tvilling eftersom de båda planeterna liknar varandra i storlek och massa men är väldigt olika när det gäller livsvillkor.

Jämfört med jorden är Venus ett rent helvete med temperaturer omkring 464 grader, vilket är varmt nog för att smälta bly.

Planeten är täckt av täta moln av svavelsyra, som svävar runt i en tjock atmosfär och gör trycket vid ytan 90 gånger högre än trycket vid jordens yta.

Datormodeller återberättar planetens historia

Venus är därför obeboelig för liv i den form vi känner till det. Men så har det inte varit i alla tider, menar forskare vid Nasa.

De har skapat datormodeller som återberättar planetens historia utifrån olika scenarier.

I hela tre miljarder år kan Venus ha liknat jorden med massor av flytande vatten och goda betingelser för liv.

© NASA

Modellerna tar utgångspunkt i förhållandena vid tre olika tidpunkter: För 4,2 miljarder år sedan då planeten precis bildats, för 715 miljoner år sedan då växthus-effekten började löpa amok samt vår egen tid.

Växthuseffekten löper amok

Simuleringarna visar att den nyfödda planeten snabbt svalnade och att den därefter fick en atmosfär dominerad av koldioxid, vilket motsvarar jordens atmosfär vid samma tidpunkt.

Under dessa förhållanden kan Venus ha haft ett stabilt klimat med temperaturer på omkring 50 grader.

Det betyder att planeten kan ha haft stora mängder flytande vatten och goda betingelser för liv.

Detta varade enligt modellerna i upp till tre miljarder år till dess att atmosfärens innehåll av koldioxid exploderade, troligen på grund av våldsamma vulkanutbrott.