Varför roterar Venus så långsamt?

En kollision med en annan planet kan ha bromsat Venus rotation.

Mercury, Venus and Earth

Venusär den enda planeten i solsystemet vars dygn är längre än dess år. Venus snurrar ett varv runt solen på 225 dygn men behöver hela 243 dygn för att rotera ett enda varv runt sin egen axel. Som om inte det räckte, roterar Venus baklänges, eftersom den rör sig runt sin egen axel i motsatt riktning mot rörelsen runt solen.

Förklaringen skall sannolikt sökas i den enorma kollision som Venus i likhet med jorden och alla de andra planeterna utsattes för då solsystemet var ungt. Då bestod detta av betydligt fler planeter, som ofta kolliderade med varandra.

Sannolikt har Venus ursprungligen roterat ungefär på samma sätt som jorden, innan en gigantisk kollison med en annan planet bromsade rotationen.