Varför är Venus så ljus?

Jag har länge funderat på varför Venus är så mycket ljusstarkare än Merkurius, när den ju är längre bort från solen.

Venus i rymden
© Shutterstock

Venusframträder mycket riktigt som ett kraftigt lysande objekt på himlen. Att den syns mer än Merkuriusberor på tre saker: För det första har Venus en tjock atmosfär, som huvudsakligen består av moln. Dessa moln reflekterar mycket ljus och ger Venus en starkt lysande framtoning. För det andra är Venus närmare jorden än Merkurius. Venus är vår grannplanet i riktning mot solen och kan därför komma så nära oss som 40 miljoner kilometer. För det tredje är Venus över dubbelt så stor som Merkurius. Med en diameter på bara 4878 kilometer är Merkurius solsystemets näst minsta planet efter Pluto. Venus har en diameter på 12104 kilometer och är därmed nästan lika stor som jorden. Det räcker för att den skall vara ljusstarkare på himlen.