Shutterstock

Vad är Kuiperbältet?

Kuiperbältet ligger i ett av solsystemets kallaste områden. Bältet gömmer hundratusentals oupptäckta objekt.

I solsystemets kallaste områden, på den andra sidan av Neptunus bana, kretsar miljarder små och stora himlakroppar i det så kallade Kuiperbältet.

Astronomerna uppskattar att Kuiperbältet sträcker sig över cirka 4,5 miljarder kilometer och att det innehåller flera hundra tusen objekt med en diameter på 100 kilometer eller mer.

Hittills har dock bara 1300 objekt lokaliserats. Bland de största är dvärgplaneten Pluto, som mäter omkring 2300 kilometer i diameter.

Nasa hittar avlägsna himlakroppar

De små kloten är svåra att få syn på i teleskop, och därför är himlakropparna inte särskilt väl undersökta.

I januari nådde Nasas rymdsond New Horizons fram till det hittills mest avlägsna objektet i Kuiperbältet– den snögubbsliknande himlakroppen Ultima Thule.

Kuiperbältet ligger drygt åtta miljarder kilometer från solen och sträcker sig över omkring 4,5 miljarder kilometer. Här syns himlakroppen Ultima Thule, som svävar i Kuiperbältet.

© Shutterstock