Vad är Jupiters röda fläck?

När man ser bilder av Jupiter lägger man alltid märke till den karakteristiska röda fläcken. Vad består fläcken egentligen av?

Jupiterhar inte någon fast yta som jorden eller Mars. I stället består dess yttersta lager av gaser, som ständigt rör på sig. Den röda fläcken är troligen ett högtrycksområde, där rörelsen i gaserna är extra kraftig. Fläcken är betydligt kallare än omgivningen och reser sig över denna. Man har uppmätt hastigheter på över 100 meter i sekunden i området, och man anser att stormen drivs av en värmekälla i Jupiters inre. Den röda fläcken roterar motsols och har en omloppstid på sex dygn. Den varierar i storlek och kan vara upp till 40000 kilometer bred, men ibland är den inte större än jorden. Fläckens färg, som sannolikt orsakas av fosfor, varierar mellan rosa och riktigt knallröd. Den röda fläcken har observerats sedan 1600-talet, men något tyder på att dess tid håller på att ta slut. Enligt de senaste datorsimuleringarna kommer den att lösa upp sig inom en överskådlig framtid, kanske under tio år. Det samma skedde med den så kallade svarta fläck som fanns på Neptunus. Den svarta fläcken, som var ett stormsystem liksom på Jupiter, upptäcktes av Voyager 2, när den passerade Neptunus 1989, men syntes inte i slutet av 1990-talet.