Shutterstock

Uranus: Isjätten

Visste du att planeten Uranus är den planet i solsystemet som har den kallaste atmosfären? På den här sidan har vi samlat tio fakta om Uranus.

Uranus är en gasplanet utan fast yta. Tillsammans med Neptunus består den delvis av andra gaser än Jupiter och Saturnus. Därför kallas Uranus och Neptunus ofta isjätttar.

Här har vi samlat tio fakta om den sjunde planeten från solen i solsystemet.

1. Vad består Uranus av?

Uranus består huvudsakligen av hydrogen och helium, men den stora blå gasplaneten innehåller även en del vatten, ammoniak och metan.

Uranus mäter 50 724 kilometer i diameter. Därmed är planeten den tredje största i vårt solsystem mätt i diameter. Uranus radie är 25 362 kilometer och Uranus massa är 8 681 × 10^25 kilo, vilket är 14 gånger mer än jorden.

https://illvid.dk/universet/solsystemet/uranus-isgiganten
© Shutterstock

2. Avstånd till Uranus

Uranus avstånd till solen är cirka 3 miljarder kilometer, det vill säga 19 gånger längre bort från solen än jorden. Eftersom Uranus kretsar i en bana runt solen som inte är helt cirkulär så varierar avståndet mellan Uranus och solen. Avståndet mellan Uranus och jorden varierar också mellan cirka 2,5 miljarder kilometer och 3,1 miljarder kilometer.

Ett varv runt solen tar Uranus 84 år, och det tar solljuset 2,65 timmar att nå fram till Uranus. Däremot roterar Uranus snabbt. En dag på planeten varar bara i 17 timmar.

3. Den kallaste atmosfären i solsystemet

Uranus är den planet i solsystemet som har den kallaste atmosfären, där temperaturen kan falla ned till minus 224 grader.

Uranus atmosfär består av 83 procent väte, 15 procent helium och 2 procent metan. Det finns dessutom spår av ammoniak, etan, acetylen, kolmonoxid, vatten och svavelväte.

Uranus ringar

© SHUTTERSTOCK

4. Uranus ligger ned och roterar runt sig själv

Planeten roterar runt sig själv precis som andra planeter, men i motsats till andra planeter roterar Uranus runt en axel som nästan ligger ned.

Därför finns Uranus poler där andra planeter har sin ekvator.

5. Uranus ringar

Uranus omges av ringar, precis som Saturnus, men de är mycket svårare att få syn på. Uranus ringar upptäcktes 1977.

Astronomer utgår ifrån att Uranus har totalt 13 ringar, och att de hålls kvar av gravitationskraften från så kallade herdemånar, varav man hittills bara har observerat två – Cordelia och Ophelia – som båda upptäcktes av Voyager 2.

I maj 2007 lyckades man med hjälp av ett kraftfullt Keck II-teleskop på Hawaii att observera Uranus ringar rakt från sidan. Från den vinkeln framstår de bara som en linje och ringarna kan bara observeras från jorden på det här sättet vart 42:a år.

Observationen visade att ringarna inte var oföränderliga. Om man jämför observationerna med de som Voyager 2-sonden utförde när den passerade Uranus 1986, så framgår det tydligt att ringarna på planetens yta har blivit kraftigare och att det nu finns materia i områden som tidigare var helt tomma.

6. Uranus är en likartad planet

Den enda sonden som har besökt Uranus är Voyager 2, som flög förbi på nära håll 1986. Voyager 2 studerade Uranus atmosfär samt det vädersystem som skapas av den liggande rotationen. Ett vädersystem som bland annat innebär att vindhastigheterna på Uranus kan komma upp i 900 km/h.

Voyager 2:s bilder visade att Uranus i övrigt är en mycket likartad planet. Man kan ana extremt svaga band av moln på Uranus, men de är betydligt mindre utpräglade än på de två andra gasplaneterna.

Uranus månar

Uranus har 27 månar. Miranda, Ariel, Umbriel, Titania och Oberon är de största.

© SHUTTERSTOCK

7. Uranus månar

Uranus har 27 månar som kretsar runt planeten. Uranus samtliga månar är täckta av is på ytan. De fem största månarna är Miranda, Ariel, Umbriel, Titania och Oberon.

Uranus största måne, Titania, är ärrad och fårad kors och tvärs av enorma klyftor.

8. Det regnar diamanter på Uranus

Forskare har länge haft teorier om att det kan falla regn av diamanter på Uranus och Neptunus.

Forskare från Storbritannien, USA och Tyskland har återskapat förhållandena från planeterna Uranus och Neptunus. Resultatet visade att det sannolikt regnar diamanter på de två stora gasplaneterna.

Som tidigare nämnts består planeternas atmosfär främst av väte och helium, men det finns också ansenliga mängder metan. Genom att pressa ihop metan till ett tryck på över 100 000 atmosfärer och en temperatur på över 3 000 grader i en speciell behållare lyckades forskarlaget göra metan flytande.

När forskarna sedan belyste den glasklara vätskan med en laser bildades det en mängd små svarta partiklar. Det var kolet i metanet, som hade blivit diamanter.

Forskare tror att diamanter faller som regndroppar ned mot planetens centrum.

Vem upptäckte Uranus

Den brittiske astronomen William Herschel upptäckte Uranus

9. Första planeten på tusen år

Uranus var den första planeten som upptäcktes i historisk tid. Sedan forntiden kände man till de fem planeterna Merkurius, Venus, jorden, Mars, Jupiter och Saturnus.

Den 13 mars 1781, flera tusen år senare, upptäcktes ytterligare en planet när den brittiske astronomen William Herschel fick syn på Uranus.

10. Kungen ger namn åt planeten

Upptäckaren av Uranus, William Herschel, ville namnge planeten ”Georgian Sidus”, som betyder Georges stjärna – efter kung Georg III.

Andra astronomer ville hålla fast vid traditionen att namnge planeter efter den romerska och grekiska mytologin.

Därför föll valet på den grekiske guden Uranos, himmelsguden, som är far till Saturnus i den grekiska mytologin. Uranus kommer från det grekiska ordet ”ouranus”, som betyder ”himlarna”.