Trasig måne gav Saturnus dess karaktäristiska ringar

Datorsimuleringar har visat att Saturnus ringar och månar kan ha uppkommit, när en stor måne kom nära inpå planeten.

Saturn

Saturnus ringar består liksom planetens inre månar nästan uteslutande av is, och skälet till det har hittills varit något av ett mysterium. De små himlakropparna i det yttre solsystemet består nämligen ofta av en blandning av sten och is.

Den amerikanske astronomen Robin Canup har kanske hittat förklaringen. Med hjälp av datorsimuleringar har han nämligen visat att Saturnus ringar och små ismånar mycket väl kan ha bildats, då den stora månen kom för nära planeten och slets i bitar av tidvattenskrafter.

Forskarna räknade på vad som skulle hända, om en måne stor som Saturnus största måne Titan med en kärna av järn och kiselföreningar och med en tjock mantel av is kom för nära planeten tidigt i vårt solsystems historia. Beräkningarna visar att månens yttre islager skulle slitas av under inverkan av de våldsamma tidvattenskrafterna från den stora planeten.

Enligt modellen har månens kärna och en del av isen fallit in mot Saturnus, medan en del av de kvarvarande kilometerstora isklumparna har bildat de anmärkningsvärda ringsystemen liksom några av de många mindre månar som kretsar runt gasjätten Saturnus i dag.

Andra forskare har funnit teorin mycket plausibel och kanske bekräftas den, när NASA:s rymdsond Cassini lägger sin rutt mycket nära förbi ringarna år 2017. De detaljerade mätningarna från Cassini kan hjälpa forskarna att bestämma ringarnas massa och ålder, och det kan avgöras om ringarna verkligen är 4,5 miljarder år gamla, som Robin Canups modell pekar på.

Saturn and moon illustration
  1. En stor ismåne (a) med samma storlek som månen Titan kommer någon gång för nära Saturnus (b) och börjar gå sönder.

  2. Månens ismantel slits av, och månen löses upp. Delar av den blir till en del av Saturnus. Resten stannar i omloppsbana.

Saturn and moons
  1. Saturnus system som det ser ut i dag. Resterna av ismånen är en del av Saturnus men har också bildat tre större månar, ringarna och många mycket små månar.