Solutbrott får solsystemet att glöda

Solen sänder konstant ut elektriskt laddade partiklar som i mötet med molekyler i planeternas atmosfär skapar en spektakulär ljusföreställning: Polarsken.

Vår stjärna spyr ut en ström av laddade partiklar mot solsystemets planeter.

© SOLAR DYNAMICS OBSERVATORY, NASA.

Med solvinden avger solen konstant en ström av tunn gas. När solen är särskilt aktiv frigörs gasen i gigantiska bubblor, så kallad korona massautkastningar eller solutbrott. Det är kraftiga explosioner i den övre atmosfären.

Gasen är full av elektriskt laddade partiklar som vätekärnor och elektroner som rör sig ut genom solsystemet i överljudshastighet.

Jorden

Energirika partiklar skapar norrsken.

© BEN PIPE PHOTOGRAPHY/SPL

Jordens magnetfält leder partiklarna från solen till polerna. Där ger partiklarna upphov till mer energi i atmosfärens molekyler, vilket leder till att de lyser upp som norr- eller sydsken.

När solen skickar ut en stor mängd partiklar är ljuset extra starkt och sträcker sig längre bort från polerna.

###

Jupiter

Vulkanisk måne förstärker norrsken.

© NASA, ESA, AND J. NICHOLS (UNIVERSITY OF LEICESTER)

Polarskenet på Jupiter påverkas av vulkanisk aktivitet på planetens måne Io. Partiklar från utbrott fångas av Jupiters magnetfält och reagerar med molekyler i atmosfären.

Jupiter har solsystemets starkaste norrsken och det uppstår på ett mycket speciellt sätt.

Mars

Polarljus sprider sig över planeten.

© NASA/GSFC/UNIV. OF COLORADO

På vår grannplanet uppstår polarsken inte bara vid polerna – planeten har inget starkt magnetfält som leder partiklarna.

I stället breder solpartiklarna ut sig i atmosfären.

I princip kan polarsken på Mars täcka hela planetens atmosfär.

###

Uranus

Lutning förskjuter ljusfläckar.

På solsystemets tredje största planet uppstår polarsken långt bort från planetens geografiska nord- och sydpol.

Det beror på att Uranus magnetfält lutar 59 grader i förhållande till rotationsaxeln.

Forskare tror att planeten lutar på grund av en kollision med en annan planet.

Saturnus

Polerna glöder i flera dagar.

© NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/ STSCI/ESA/NASA

Ringplaneten Saturnus magnetfält leder solens partiklar till polerna där ett cirkelformat polarsken uppstår.

När solen är särskilt aktiv lyser ett starkt polarsken på planeten i flera dagar.

På jorden pågår den starka ljusshowen bara i några minuter.

© NASA/JPL/UNIVERSITY OF ARIZONA/ STSCI/ESA/NASA

Rymdsonden Cassini har filmat polarsken över det karakteristiska hexagonala molnet på Saturnus nordpol.

Forskarna upptäckte att polarskenet ibland också skapas i fläckar innanför cirkeln, närmare polen.

Ljuset kan bero på en magnetisk koppling mellan Saturnus och dess månar.