Solsystemet: Tyngdkraften har makten

Visste du att solsystemet är 4,6 miljarder år gammalt? Och att det endast är ett av miljoner solsystem? Läs fler fakta om solsystemet här på sidan.

solar system_solar system theme

Solsystemet

Vårt solsystem består av solen, de åtta planeterna som kretsar runt den, och tusentals månar, dvärgplaneter och kometer.

Solsystemet skapades för 4,6 miljarder år sedan. Då föddes solen som stjärna i universum och runt den nyfödda solen roterade en skiva av gas och damm. Materialet i molnet drog sig samman i större och större klumpar och blev till de åtta planeterna i solsystemet.

Två slags planeter i solsystemet

Planeterna i solsystemet delas upp i de inre planeterna Merkurius, Venus, jorden och Mars, samt de yttre planeterna Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. De inre planeterna består av sten precis som jorden medan de yttre planeterna består av gas och inte har någon fast yta.

Asteroider delar solsystemet i två delar

Mellan de inre och de yttre planeterna ligger asteroidbältet som också kretsar runt solen. Asteroider är stenar som kan ha alla möjliga storlekar allt från ett sandkorn upp till dvärgplanetstorlek.

Kometer flockas i Kuiperbältet

Runt solsystemet finns ett bälte av kometer, som är klumpar av damm och is som blev över när planeterna skapades. Det kallas Kuiperbältet. Ibland kastas en komet in i det inre delen av solsystemet och när den kommer nära solen börjar den smälta. Därför får kometen en svans som vi kan se från jorden.

Tyngdkraften har makten i solsystemet

Det är tyngdkraften som styr alla rörelser i solsystemet. Solen är mycket större än alla planeterna tillsammans och dess tyngdkraft håller fast dem i sina banor runt den. På samma sätt håller jordens tyngdkraft fast månen i sin bana runt jorden.

Bara ett av miljoner solsystem

Det finns många andra solsystem än vårt i universum. 1995 upptäckte astronomer den första planeten som kretsade runt en annan stjärna än solen. Sedan dess har man upptäckt mer än tusen planeter utanför vårt solsystem, så kallade exoplaneter, och astronomerna menar att det finns många fler därute.