Shutterstock
Venus och Jupiter på rad

Hur ofta befinner sig alla planeter på rad?

Ibland ser man hur två planeter står nära varandra på himlen. Händer det att alla åtta planeter befinner sig på rad?

Vårt solsystems åtta planeter kretsar runt solen med olika omloppstider, som sträcker sig från Merkurius med 88 dagar till Neptunus med 165 år. Väntar man tillräckligt länge kommer planeterna till slut att befinna sig i princip samma område av himlen, sett från solen.

Men de kommer aldrig att stå precis på en linje eftersom de inte rör sig runt solen på samma plan.

Fem planeter på rad är en sällsynt händelse

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus är synliga för blotta ögat. Sett från jorden befann de sig, tillsammans med solen och månen, inom en vinkel på 16 grader den 5 februari 1962 under en total solförmörkelse.

När två eller flera planeter är synliga på samma begränsade område på himlen kallar astronomerna det för en konjunktion.

Några gånger varje århundrade hamnar de fem ljusaste planeterna på himlen nära varandra. Detta hände den 5 maj 2000 och nästa gång blir den 8 september 2040.

Saturnus och Jupiter är i konjunktion 2020

Vi behöver dock inte vänta riktigt så länge på en konjunktion. Den 21 december 2020 kommer Jupiter passera 0,1 grader under Saturnus, och det innebär att de båda gasplaneterna, sett ur jordens perspektiv, befinna sig på en rak linje – och se ut att nästan röra vid varandra.

Jupiter och Saturnus är i konjunktion cirka vart 20:e år. Således är det inget fenomen du får uppleva särskilt ofta - och konjunktionen 2020 är ännu mer sällsynt.

Det är nämligen första gången på 400 år som de båda planeterna befinner sig så nära varandra.

2854 befinner sig nästan alla planeter på en rad

De två yttersta planeterna, Uranus och Neptunus – som bara kan ses i ett teleskop – möts med cirka 172 års mellanrum och därmed inte lika ofta som de övriga planeterna syns på samma del av himlen.

Därför dröjer det ända fram till 2854 innan alla åtta planeter kommer i närheten av varandra igen.