Solsystemet: Hur mäter man planeters temperatur?

I dag känner vi till temperaturen för alla planeter i solsystemet. Hur har astronomerna egentligen mätt den?

Uranus cold planet

Mäter planetens temperatur med hjälp av strålning

Astronomerna mäter en planets temperatur med hjälp av den strålning som planeten sänder ut. Kalla planeter utsänder långvågig infraröd strålning, medan varma planeter sänder ut kortvågig infraröd strålning.

Astronomer jämför reflekterad strålning med solens

Styrkan av planetens infraröda strålning beräknar astronomerna genom att jämföra planetens strålning med solens strålning i det infraröda området. Skillnaden mellan de båda mätningarna är den värmestrålning som kommer från planeten.

Den mest exakta metoden är att mäta den infraröda strålningen vid flera olika våglängder och sedan finna den våglängd där den infraröda strålningen är starkast. Denna våglängd ger direkt planetens temperatur utifrån en enkel naturlag som kallas Wiens lag.

Tidigare mätningar av Venus temperatur var felaktiga

Astronomerna måste dock vara säkra på att strålningen kommer från planetens yta. De första mätningarna av Venus temperatur var således väsentligt lägre än de verkliga 464 grader Celsius som råder på planeten. Orsaken var att den reflekterade strålning som forskarna mätte kom från det översta molnlagret runt Venus. Den korrekta temperaturen avslöjades först med mätningar 1956.

Läs mer om planeter i solsystemet.