Varar solförmörkelser alltid lika länge?

Månens och jordens banor är ju ovala. Styr det hur länge en solförmörkelse varar, eller är den alltid lika lång?

Solar eclipse

En total solförmörkelse är något av det mest betagande man kan uppleva i naturen. I det ögonblick månen täcker solen helt, blir himlen mörk, och stjärnorna kommer fram. Dessvärre varar en total solförmörkelse endast ganska kort tid. De längsta varar nämligen sju minuter och 31 sekunder, medan de flesta är över efter ett par minuter.

Att totala solförmörkelser är olika långa beror på att jorden och månen har avlånga, eller elliptiska, banor. Det gäller speciellt månen, vars avstånd från jorden svänger mellan 363000 kilometer i den närmaste punkten (perigeum) och 406000 kilometer i den avlägsnaste punkten (apogeum).

Det betyder att månskivan sedd från jorden i perigeum är 12 procent större än månskivan i apogeum. Även jordens bana är avlång, men det är bara 3,4 procents skillnad mellan längsta och kortaste avståndet till solen.

Baily's beads

I juli månad är jorden längst bort från solen, och det betyder att solskivan vid denna tidpunkt är som minst sedd från jorden. Om det i juli inträffar en total solförmörkelse vid en tidpunkt, då månen är nära jorden och månskivan därför är stor, får vi en långvarig solförmörkelse.

Det var just vad som hände den 22 juli 2009, då det var en total solförmörkelse, som kunde ses bland annat från Kina. På några ställen varade den i sex minuter och 39 sekunder, vilket gjorde solförmörkelsen till den längsta under 2000-talet. Så långvariga solförmörkelser är faktiskt mycket sällsynta, och det är först år 2150 som världen åter kommer att få se en solförmörkelse, som varar över sju minuter.

Det är bara när månen är förhållandevis nära perigeum och därför uppvisar en stor skiva som man ser de totala solförmörkelserna. Det vanligaste är att månen är för långt från jorden för att helt täcka solskivan. Då får vi istället en så kallad ringformad solförmörkelse, vid vilken solen ses som en lysande ring omkring månen. Omkring 60 procent av samtliga solförmörkelser är ringformade. Varaktigheten av den totala eller den ringformade förmörkelsen utgör dock endast en bråkdel av den tid som den totala solförmörkelsen varar.

Diamond ring effect

Det tar månen således två till tre timmar att passera solskivan, och större delen av denna tid är solförmörkelsen partiell. När månen är nära jorden, rör den sig naturligtvis också snabbare förbi och täcker därför solen under kortare tid.

Det är en ganska komplicerad uträkning att bestämma en solförmörkelses exakta varaktighet. Man måste nämligen ta hänsyn både till solens och månens skenbara storlek på himlen och den hastighet, med vilken solen och månen passerar varandra på himlen.