Varför är Venus-passager så ovanliga?

Jag har hört att Venuspassager bara kan ses två gånger varje århundrade. Stämmer det?

venus and the sun

Venuspassage

En Venuspassage inträffar när Venus passerar in framför solen, så att planeten ses som ett runt, svart klot mot solskivan.

Venuspassager inträffar alltid två gånger med åtta års mellanrum, varefter nästa par Venuspassager uppträder först efter antingen 105,5 år eller 121,5 år. Att fenomenet är så sällsynt hänger ihop med de båda planeternas banor runt solen.

Jorden och Venus rör sig inte med samma hastighet runt solen, så med jämna mellanrum kommer de ikapp varandra och står på samma linje som solen, med Venus mellan solen och jorden.

Då de båda planeternas banor lutar i förhållande till varandra, befinner Venus sig i regel antingen lite över eller litet under solen sett från jorden, men ibland placerar sig solen, Venus och jorden så precis på samma linje att Venus passerar in framför solen sett från jorden.

På så sätt skapar Venus en solförmörkelse, men då Venus både är ganska liten och ligger hela 43 miljoner kilometer från jorden, täcker Venus bara omkring tre procent av solens yta.

Nästa Venuspassage kan upplevas antingen den 5 eller 6 juni i år, beroende på var i världen man befinner sig. För de flesta av oss kommer det att vara den absolut sista chansen att uppleva fenomenet.

Venus, solen och jorden står sällan på en linje

Venuspassager uppstår när Venus står på en rät linje tillsammans med solen och jorden. Det sker bara två gånger per sekel. Även om de båda planeterna ofta passerar varandra, innebär deras lutande banor att Venus i regel passerar över eller under solen sett från jorden.