Kan solförmörkelser ses på andra håll i solsystemet?

På jorden upplever vi med jämna mellanrum solförmörkelser. Uppträder sådana även på andra håll i solsystemet?

Solar eclipse at Iapetus

Solförmörkelser är inte ett fenomen som är förbehållet jorden utan kan faktiskt upplevas på flera andra ställen i solsystemet.

Redan på månen kan man uppleva imponerande förmörkelser. När jorden, vars diameter är cirka fyra gånger så stor som månens, rör sig in framför solen, bryts solljuset i atmosfären. Det kommer att se ut som en solnedgång hela vägen runt jorden, som ses som en mörk skiva omgiven av ett rött, lysande band. Förmörkelsen varar ett par timmar, då månen badar i ett rött sken.

Solförmörkelse jägare kommer däremot inte få mycket ut av att resa till Merkurius och Venus, då dessa planeter inte har några månar och därför inte heller någon förmörkelse. Mars bjuder inte heller på förmörkelser. Även om planeten har två små månar, är ingen av dem stor nog att täcka solen.

Jupiters månar ger solförmörkelse

Längre ut i solsystemet har Jupiter fyra stora månar, som ofta skapar totala förmörkelser. Då Jupiter inte har någon fast yta, och dess atmosfär dessutom är full av moln, kan dessa dock inte upplevas.

Det kan man däremot från Jupiters fyra stora månar Io, Europa, Ganymedes och Callisto, där de andra månarna mycket ofta skapar totala solförmörkelser. Vissa syner är särskilt imponerande. Månen Io är vulkanisk och har nästan konstanta utbrott. När den skymmer solen, ses utbrotten troligen som röda fläckar. En gång under varje månes omlopp skymmer Jupiter dessutom solen, så att det uppstår en brytning av ljuset i Jupiters atmosfär.

Inget kan dock överträffa Saturnus. Där kommer ringarna att förmörka solen, och när ljuset träffar ringarnas biljoner ispartiklar, måste det utgöra en fantastisk syn.

Solförmörkelser syns från månarna

De stora, yttre planeterna, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus, är gasplaneter utan fast yta. Man måste därför resa till månarna för att uppleva förmörkelser.

Alla dessa planeter har ett stort antal månar, och det betyder att det sett från varje enskild måne alltid finns andra månar på himlen. Några av dessa månar ligger så nära varandra att de kan skapa solförmörkelser.