Sex saker du inte visste om solförmörkelser

En total solförmörkelse infaller i genomsnitt vart 400:e år på en viss plats på jorden. Här är sex överraskande fakta om solförmörkelser.

Solformørkelse

Den partiella solförmörkelsen i Europa i mars 2015 fångades av satelliten Proba-2.

© ESA

1. Lutande bana förhindrar frekventa förmörkelser

© Claus Lunau

Månen befinner sig 384 400 kilometer från jorden – på bara 1/400 av dess avstånd till solen. Därför kan månen, trots sin lilla storlek, skugga solen. Månens bana runt jorden lutar lite, och hade den inte gjort det skulle solförmörkelser inträffa varje månad.

2. I Skandinavien måste vi vänta i 109 år

© Shutterstock

En total solförmörkelse inträffar med cirka 18 månaders mellanrum på jorden. I genomsnitt går det 400 år mellan två totala solförmörkelser på en viss plats. Nästa totala solförmörkelse i Skandinavien är först möjlig att se 2126.

3. Flygplan följde efter solförmörkelse i 74 minuter

© Shutterstock

En solförmörkelse kan pågå i sju minuter och 32 sekunder – men det händer sällan. 1973 följde överljudsflygplanet Concorde efter en solförmörkelse i 2 100 kilometer i timmen. På så sätt kunde passagerarna uppleva fenomenet i hela 74 minuter.

4. Månens berg skapar kedja av pärlor

© Stocktrek

När månen glider in framför solen blockerar månens högsta berg ljuset så att det ser ut som ett pärlhalsband. Fenomenet kallas Bailys pärlor och är tillsammans med diamantringen och koronan en av tre syner som man kan njuta av under en total solförmörkelse.

5. Koronan är 1.000.000 °C varm

Koronan är den plasma som omger solen. Under en solförmörkelse blir koronan – som är 1.000.000 °C och 181 gånger varmare än solens yta – synlig från jorden.

6. Kejsare dödade astronomer

© Wikimedia

2136 f.Kr. registrerades en solförmörkelse i Kina för första gången. Enligt uppgift avrättades två astronomer, Ho och Hi, på order av kejsaren Chung-K'ang för att de inte hade förutspått solens tillfälliga försvinnande.