Shutterstock
Solförmörkelse på himlen

Solförmörkelse 2023 – Vad är det och när inträffar nästa?

En solförmörkelse uppstår när månen placerar sig mellan jorden och solen. Men exakt vad är det som händer under en solförmörkelse? Och var kan du uppleva en nästa gång?

Solförmörkelse 2023

Den 8 april 2024 kommer en total solförmörkelse att kasta sin skugga över jorden.

Månen glider långsamt in framför solen, och på ett ögonblick kommer ett av solsystemets mest spektakulära fenomen att minska dagsljuset.

Vad händer egentligen under en solförmörkelse? Och vad är skillnaden mellan olika solförmörkelser? Få svaret här.

Vad är en solförmörkelse?

En solförmörkelse uppstår när månen placerar sig precis mellan jorden och solen. När en förmörkelse är total täcker månen hela solskivan så att solens strålar skyms.

Att månen kan täcka solen är en kosmisk slump: Solens diameter är 400 gånger större än månen, men avståndet är också 400 gånger större.

Så sett från jorden har månen och solen ungefär samma storlek. Hade månen varit mindre skulle en total solförmörkelse aldrig kunna uppstå.

Månen snurrar som bekant ett varv runt jorden varje månad.

När en solförmörkelse inte äger rum varje månad beror det på att månens bana runt jorden lutar en smula i förhållande till jordens omloppsbana runt solen.

Därför är det bara under ytterst speciella förhållanden som en solförmörkelse uppstår.

Total solförmörkelse

Det är exakt när månen placerar sig mellan jorden och solen som en solförmörkelse uppstår.

© Shutterstock

Olika typer av solförmörkelser

Det finns totalt fyra olika typer av solförmörkelser:

 • Total solförmörkelse
 • Ringformig solförmörkelse
 • Partiell solförmörkelse
 • Hybrid solförmörkelse

Lär dig mer om dem här nedanför.

Total solförmörkelse

Den totala solförmörkelsen inträffar som tidigare nämnts när månen långsamt glider in framför solen och så småningom helt blockerar solskivan och solens strålar. Under en total solförmörkelse försvinner solljuset helt i några minuter.

Därefter kommer solskivan gradvist att visa sig igen och dagsljuset kommer tillbaka.

På grund av jordens rotation kommer solförmörkelsen endast äga rum mycket kort tid på ett specifikt ställe.

En total solförmörkelse kan upplevas på en eller annan plats på jorden med några års mellanrum, men på ett specifikt ställe är fenomenet extremt ovanligt – i genomsnitt inträffar det endast med cirka 400 års mellanrum.

Placering av måne, sol och jorden vid total solförmörkelse

En total solförmörkelse inträffar när månen glider in precis framför solen och jorden och kastar den mörkaste delen av sin skugga – umbran – på jorden.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Ringformig solförmörkelse

Om månen befinner sig precis framför solen, men även långt borta i sin omloppsbana runt jorden, inträffar en ringformig solförmörkelse.

En ringformig solförmörkelse påminner om en total solförmörkelse, men den har en mycket tydlig ring av solljus runt månen – därav namnet. Solljuset försvinner därmed inte helt.

Placering för månen, solen och jorden vid en ringformig solförmörkelse

Den ringformiga solförmörkelsen inträffar när månen rör sig framför solen och jorden, men endast täcker mitten av solskivan.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Partiell solförmörkelse

Vid en partiell solförmörkelse täcker månen inte hela solskivan och denna typ av solförmörkelse inträffar något oftare.

En partiell solförmörkelse uppstår ofta utanför de områden där den totala solförmörkelsen eller den ringformiga solförmörkelsen kan ses.

Men det kan också inträffa utan att andra förmörkelser är på gång.

Placering för månen, solen och jorden vid en partiell solförmörkelse

En partiell solförmörkelse inträffar när månen rör sig framför solen och jorden, men inte i en rak linje.

© Lasse Alexander Lund-Andersen

Hybrid solförmörkelse

Om en total solförmörkelse börjar eller slutar med en ringformad solförmörkelse kallas det en hybrid solförmörkelse.

Den sortens solförmörkelse är ganska sällsynt och kan skådas igen först den 14 november 2031. Det kräver dock en tripp till USA eller norra eller västra Sydamerika.

Hur länge varar en solförmörkelse?

Teoretiskt sett kan en solförmörkelse betraktad från jorden vara upp till 7 minuter och 32 sekunder.

Men nästa solförmörkelse på mer än sju minuter inträffar först år 2150 mitt ute över Stilla havet.

Solförmörkelse över tid

En solförmörkelse kan i regel bara upplevas på jorden i ett par minuter.

© Shutterstock

I ett snabbflygande plan kan man dra ut på upplevelsen genom att röra sig med skuggan längs jordklotet.

Sommaren 1973 jagade en prototyp av överljudsflygplanet Concorde en solförmörkelse 17 000 meter över Afrika i 2 100 km/h, och drog på det sättet ut upplevelsen till 74 minuter.

Video: Se en solförmörkelse röra sig genom USA

Videon visar den totala solförmörkelsen 2017.

När infaller nästa totala solförmörkelse?

Månens och jordens fasta banor och konstanta omloppstider gör det möjligt för astronomer att förutsäga framtida solförmörkelser med stor precision.

Och nästa totala solförmörkelse går att se från flera länder på norra halvklotet, bland annat USA och Kanada, den 8 april 2024.

Den senaste totala solförmörkelsen i Europa infann sig den 20 mars 2015 och nästa infaller först den 12 augusti 2026, då månen kommer att blockera solen – denna gång i ett smalt bälte från Spanien till Grönland.

Det kommer inte att bli någon solförmörkelse i Skandinavien igen förrän år 2126.

Och nästa totala solförmörkelse som kan iakttas i Sverige inträffar dessvärre först den 25 maj 2141 klockan 10.04.

Se när de olika förmörkelserna inträffar nästa gång i översikten nedan.

Översikt över kommande solförmörkelser

I den här översikten kan du se när nästa solförmörkelse inträffar.

Total solförmörkelse

 • Den 20 april 2023
 • Den 8 april 2024
 • Den 12 augusti 2026
 • Den 2 augusti 2027

Ringformig solförmörkelse

 • Den 14 oktober 2023
 • Den 2 oktober 2024
 • Den 17 februari 2026
 • Den 6 februari 2027

Partiell solförmörkelse

 • Den 29 mars 2025 - Solförmörkelsen går att se i Sverige
 • Den 21 september 2025
 • Den 14 januari 2029

Hybrid solförmörkelse

 • Den 20 april 2023

Det är inte bara solen som kan bli svart. Läs mer om månförmörkelser.