NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

Har andra planeter solförmörkelser?

Har övriga planeter i solsystemet också totala och partiella solförmörkelser, som dem vi ser på jorden?

Solförmörkelser uppkommer regelbundet runt omkring i solsystemet.

En solförmörkelse kräver nämligen bara att en himlakropp, exempelvis en måne, förflyttar sig in mellan planeten och solen och blockerar helt eller partiellt ljuset.

Både Jupiter och Mars får solförmörkelser

© NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS/SSI

Marsrobot fångar solförmörkelse

I april 2022 publicerade Nasa inspelningar från marsroboten Perseverance, som visar månen Phobos passera in framför solen i en partiell solförmörkelse.

© NASA, ESA, & E. Karkoschka (University of Arizona)

Trippelsolförmörkelse på Jupiter

År 2004 fångade Hubble-teleskopet tre solförmörkelser på solsystemets största planet, Jupiter. Skuggorna skapades av månarna Ganymedes, Io och Callisto.

© NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

Saturnusmåne kan ge total förmörkelse

Månen Epimetheus runt Saturnus är en av få himlakroppar som kan ge upphov till en total solförmörkelse – om man alltså ser den genom molnen ovanför gasjätten.

På jorden uppstår partiella solförmörkelser 2-5 gånger om året, medan totala solförmörkelser, där månen blockerar solen helt, framträder cirka var 18:e månad.

För att en solförmörkelse ska vara total, måste den himlakropp som blockerar solen ha samma så kallade rörelsemängdsmoment som solen. Rörelsemängdsmoment är ett mått för hur stort ett utsnitt av himlen är mätt i grader.

Det betyder alltså att månen under en total solförmörkelse upptar lika stor plats på himlen som solen, sedd från jordytan.

VIDEO: Månen Phobos ger partiell solförmörkelse på Mars

Mars har två månar och i april 2022 drev den ena, Phobos, in framför solskivan. Roboten Perseverance fångade den partiella solförmörkelsen.