Snurrar solen runt axeln?

Planeterna roterar runt sig själva, men hur är det med solen? Om den roterar, hur snabbt gör den det?

Solensnurrar runt sin egen axel precis som jorden. Det finns dock en väsentlig skillnad. Jorden är ett fast klot, så därför roterar alla platser på jorden ett varv på 24 timmar. Solen är däremot uppbyggd av varma gaser, och det innebär att inte alla platser på solen roterar lika snabbt. Rotationstiden vid ekvatorn är cirka 25 dygn, men den ökar till drygt 36 dygn nära polerna. Förklaringen är att gasmassorna vid solens yta lätt kan röra sig i förhållande till varandra. Solens rotation upptäcktes redan på 1600-talet av den berömde astronomen Galileo Galilei. Med sin nya kikare hade han upptäckt solfläckarna, och de rörde sig över solskivan. På så sätt bestämde Galilei solens rotationstid till drygt fyra veckor, men det kostade honom efterhand synen. Han hade inte hört alla goda råd om att aldrig titta rakt mot solen med en kikare. När solen roterar har det också effekten att solen så att säga virar sitt eget magnetfält runt sig i ett invecklat mönster. Magnetfältet kan nämligen låsas fast i de mycket varma gaserna i solens översta lager. Det betyder att magnetfältet följer med när gaserna rör sig. Så småningom kan magnetfältet på vissa ställen bli så koncentrerat att det bryter genom ytan, och en solfläck uppstår. Det kraftiga magnetfältet i en solfläck blockerar de varma gaser som stiger upp från solens inre, så att vi vid fläckarna tittar in i solen mot kyligare områden, varifrån det inte sänds ut så mycket ljus. Det är därför solfläckarna ser mörkare ut än omgivningen. I dag kan astronomerna med hjälp av solens rotation förklara varför solfläckarna uppträder i en elvaårig cykel. Solens rotation kan även förklara varför de första solfläckarna i en cykel bildas långt från ekvatorn, medan de senare uppstår närmare ekvatorn. Slutligen bör man nämna att de djupare lagren av solen faktiskt roterar som en styv kropp och alltså har samma rotationstid vid polerna och vid ekvatorn. I övrigt roterar solen runt sig själv i samma riktning som planeterna rör sig runt solen. Det sker alltså motsols, sett från solens nordpol.