NASA
Solutbrott solstorm

Sett på film: Kan en solstorm döda allt liv på jorden?

I filmen Knowing hotar en solstorm att utplåna allt liv på jorden. Men vad är en solstorm egentligen och är den verkligen så farlig?

Hollywood överdriver, solstormar hotar inte människans existens. De innehåller inte tillräckligt mycket energi för att bryta igenom jordens atmosfär och bränna upp allting, som i filmen Knowing.

De kan emellertid ändå vålla en hel del problem på jorden. Solstormar avger nämligen en skur av strålning och elektriskt laddade partiklar, som kan skada både satelliter och vårt elsystem.

En solstorm kan bromsa kommunikationssignaler till och från satelliter, så att exempelvis GPS-systemet inte fungerar optimalt. Satelliter kan till och med bli så överhettade av protoner och elektroner att de börjar brinna.

När en storm drabbar jorden kan den också pressa samman planetens skyddande magnetfält så mycket att de starka magnetiska krafterna påverkar elförsörjningen på ytan och medför kortslutningar.

Dödliga explosioner och blixtar

Det är bara betydligt kraftigare astronomiska energiurladdningar än solutbrott som kan hota livet på jorden.

En exploderande stjärna, en supernova, eller en så kallad gammablixt kan till exempel vara dödlig för mänskligheten om de skulle inträffa i vårt kosmiska närområde. Den slutsatsen drog en forskargrupp vid engelska University of Oxford och amerikanska Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics år 2017.

Solutbrott skadar tekniken

Solstormar är inte dödliga, men de påverkar mycket av den teknik som vårt samhälle är beroende av.

solstorm steg 1 satelliter
© Shutterstock & Lotte Fredslund

1. Satelliter slås ut

Bombardemanget av laddade partiklar från solen kan sätta satelliter ut spel och, i synnerhet i polarområdena, slå ut bland annat radiokommunikation.

solstorm steg 2 flygplan
© Shutterstock & Lotte Fredslund

2. Flygresenärer bestrålas

Mängden strålning som flygpassagerare utsätts för tiodubblas under en solstorm. Den sammanlagda dosen överstiger dock sällan den man får av exempelvis en röntgenundersökning.

solstorm steg 3 el och it
© Shutterstock & Lotte Fredslund

3. El och it drabbas

Magnetiska störningar skapade av elektriskt laddade partiklar från solen kan leda till överspänning i elkablar och slå ut elförsörjningen. En solstorm kan också orsaka fel i datorer.

En supernova på 0,13 ljusårs avstånd kan döda livet på jorden, medan en gammablixt, som består av strålning från en döende jättestjärna eller två kolliderande neutronstjärnor, kan utplåna oss på hela 45 ljusårs avstånd, eftersom den sådan blixt innehåller så stora mängder energi.

Lyckligtvis befinner sig den närmaste potentiella supernovan 150 ljusår bort, medan någon gammablixt ännu inte har observerats i Vintergatan.