ESO

Se solljuset skina på natten

Den 20 mars 2022: Ett enormt bälte av damm i rymden just nu får solen att lysa upp himlen – på natten.

Om zodiakalljuset

Just nu går solen ned tidigt på kvällen, men faktum är att man kan njuta av solljuset ett par timmar efter solnedgång. Den falska skymningen visar sig i ett diffust lysande band som sträcker sig en bra bit upp på himlen från den västra horisonten.

För att fenomenet ska gå att se måste himlen vara mörk och fri från dis och moln. Fenomenet kallas zodia­­­­kal­­ljuset då det följer zodia­ken, det vill säga djurkretsen. Zodiaken följer ekliptikan som är den bana där solsystemets plan skär vår natthimmel.

Just nu sträcker sig zodiak­alljuset från Väduren nära horisonten över Oxen i mitten till Tvillingarna högt upp på himlen.

Solljus passerar jorden och träffar stoftpartiklar som kastar tillbaka ljuset mot oss. De gula pilarna anger solljuset.

© Thomas Schou

Rymdstoft ger glöd åt himlen

Zodiakalljus är solljus som reflekteras av ett tunt moln av stoftpartiklar i solsystemets bana. Eftersom solsystemet i princip är platt går det att se reflektionen som ett smalt, lysande band på natthimlen. Bandet lyser som starkast i riktning mot solen, det vill säga mot öst före soluppgång och mot väst efter solnedgång.

Reflektion på morgonen

Reflektion på kvällen

Egentligen uppstår fenomenet både före soluppgång och efter solnedgång, men vintertid är det störst chans att se det på morgonen då vinkeln mellan ekliptikan och horisonten är stor.

På våren är det tvärtom: Då står ekliptikan lodrätt mot horisonten på kvällen och därför syns fenomenet bäst i väst timmarna efter mörkrets inbrott har fallit.

På sommaren är vinkeln mellan ekliptikan och horisonten liten både på morgonen och kvällen, och dessutom är himlen så pass ljus att zodiakalljuset inte går att se.

Guide till zodiakalljuset

©

SÅ GÖR DU

Var och när?

Gå ut en timme efter solnedgång och titta västerut. Under den kommande timmen kan du se zodiakens ljus stråla upp från horisonten och ungefär halvvägs upp på himlen.

Synbarhet?

Observera fenomenet från en plats utan ljusföroreningar. Bäst är en kust som vetter mot väst eller en kulle med fri utsikt mot väst.

Om du vill ta bilder av zodiakalljuset ska du använda ett vidvinkelobjektiv med kort brännvidd – exempelvis ett 14-millimetersobjektiv – för att få ett stort bildfält. Använd även ett stativ så att du kan exponera i 10-30 sekunder utan skakningar.