Pletter på solen

Mörka fläckar varslar om fler solstormar

Hela juni 2022: Antalet mörka fläckar på solens yta ökar, vilket kan leda till våldsamma solstormar. Du kan se fläckarna med egna ögon – men gör det inte innan du har läst vår guide!

Hela juni 2022: Antalet mörka fläckar på solens yta ökar, vilket kan leda till våldsamma solstormar. Du kan se fläckarna med egna ögon – men gör det inte innan du har läst vår guide!

Jesper Grønne

OM SOLFLÄCKAR

Solen laddar inför nästa maximum i sin elvaårs-cykel – det syns redan nu genom de mörka fläckar som dyker upp på dess yta.

Solfläckarna bildas där samlingar av kraftfulla och komplexa magnetfält förekommer, vilket förhindrar att värmen inifrån solen når ut.

Det gör att områdena blir kallare än omgivningen och förefaller mörka i jämförelse.

Solpletter bliver til solstorme
© Ken ikeda madsen

Bakom fenomenet: Solfläckar utlöser kaskader av partiklar

De mörka fläckarna på solens yta orsakas av starka magnetfält som kastar ut stormar av laddade partiklar i solsystemet.

Magnetfält hämmar värmestrålningen mot solens yta och skapar relativt kalla områden, så kallade solfläckar.

Längs de magnetiska fältlinjerna bildas så kallade solfacklor som avger stark strålning och ultrasnabba protoner.

En solfackla åtföljs i många fall av en så kallad koronamassutkastning, som kastar iväg gaser långt bort från solen.

I år kan vi räkna med att det uppstår cirka 49 solfläckar per månad. För ett år sedan var antalet 16 och om ett år blir det 78.

Antalet förväntas vara som störst år 2025 med i genomsnitt 114 solfläckar varje månad. Solfläckarnas magnetfält utlöser så kallade solfacklor som frigör moln av ultrasnabba protoner.

Här på jorden upplever vi dem som så kallade solstormar. Protonerna har en hastighet på cirka hälften av ljusets hastighet, men lyckligtvis skyddar jordens magnetfält oss mot dem.

Protonmolnet följs ofta av gaser som matas ut i en så kallad koronamassutkastning.

Den kan bestå av miljardtals ton material, men vi har inget att frukta trots att jorden befinner sig i skottlinjen.

Tvärtom kan vi se fram emot att njuta av norr- och sydsken, som uppstår när de laddade partiklarna träffar atomerna i jordens atmosfär.

GUIDE TILL SOLFLÄCKAR

Nærbillede af solpletter

Den mörka kärnan i en solfläck kallas umbra. Där är temperaturen vanligtvis mellan 3 500-4 000 grader.

© hvadihimlen.dk

Först och främst: Var rädd om dina ögon! Titta aldrig direkt på solen eller genom en kikare. Använd till exempel ett par solförmörkelseglasögon eller utrusta din kikare med ett liknande skydd.

En kikare med solfilter och stöd från stativ eller husvägg lämpar sig fint om du vill studera solfläckar. Men solfläckarna går även att se med solförmörkelseglasögon utan kikare.

Om du vill fotografera solfläckar får du bäst resultat med ett teleskop med solfilter. Montera en kamera eller mobiltelefon på teleskopet – då kan du få detaljerade bilder.