Bara innerst i solen når temperaturen upp i de 10–15 miljoner grader som krävs för att väte ska smälta samman till helium.

© MIKKEL JUUL JENSEN

Kedjereaktion håller igång solen

Genom sina inre processer har solen skapat ljus och värme i 4,5 miljarder år. Men vilka reaktioner håller igång vår stjärna, och hur länge kan det fortgå?

Solenskickar ut ljus och värme eftersom atomkärnor smälter samman i dess inre. Energiöverskottet från processen sänds ut i form av ljuspartiklar.

Väte är solens bränsle

Längst inne i solen – från centrum och omkring en fjärdedel av sträckan ut mot ytan – ligger temperaturen på upp till 15 miljoner grader, och trycket i denna region är så högt att atomkärnor i väte kan smälta samman.

Oftast susar vätekärnorna bara förbi varandra, men ibland fusionerar de och skapar energi.

Väte är det mest utbredda grundämnet i universum och samtidigt det enklaste, då det bara har en enda proton i kärnan

I solens inre kolliderar protonerna och resultatet blir kärnor av det näst mest utbredda grundämnet, helium.

Väte slås ihop till helium

Helt enkelt är det dock inte när fyra protoner ska bli en heliumkärna med två protoner och två neutroner.

Fusionsprocessen i solen kräver flera steg och är egentligen inte särskilt effektiv.

I vår lokala stjärna omvandlas väte till helium i en process som kallas protonprotonkedjan.

Protoner stöter ihop

Solljus skapas

Lösa protoner skapar kedjereaktion

Hur länge fortsätter solen?

600 000 000 ton väte omvandlas varje sekund till helium i solens inre. Lyckligtvis är stjärnans vätereserver enorma. Solen väger omkring 2 x 10^27 ton och kommer få slut på väte i kärnan först om fem miljarder år.

Men den ineffektiva förbränningen innebär också att solen kan brinna under lång tid. Vår stjärna har redan lyst i 4,6 miljarder år och kan brinna i ytterligare ett par miljarder år.