Hur långt ut i universum sträcker sig solens gravitation?

Gravitationen avtar ju med avståndet, så var någonstans i universum slutar solens gravitation?

Solen på mørk baggrund
© Shutterstock

Solens gravitationräcker oändligt långt – i alla fall i teorin.

Matematiskt uttryckt avtar gravitationen från alla himlakroppar – även solen – med kvadraten av avståndet från himlakroppen.

Läs mer om gravitationen.

Det innebär att när avståndet blir dubbelt så stort blir gravitationen fyra gånger svagare (två gånger två) medan ett avstånd som är tre gånger större ger en nio gånger svagare gravitation (tre gånger tre) och så vidare.

I teorin blir alltså gravitationen aldrig noll. I praktiken är solens gravitation dock bara stark nog för att göra sig gällande inom solsystemet.

Om solsystemet bara omfattade de nio planeterna och dess månar skulle man alltså kunna säga att solens gravitation slutade vid den mest avlägsna planeten, Pluto, som befinner sig cirka fem miljarder kilometer från solen.

På senare år har astronomerna dock observerat ett stort antal objekt i solsystemets avlägsna delar. De mest kända är kometerna, kilometerstora himlakroppar av is och sten.

Kometerna finns i ett nästan klotformigt område runt solen, och man antar att det existerar mellan en miljard och en biljon kometer på ett avstånd av upp till ett ljusår, nästan tio biljoner kilometer, från solen.

Därtill kommer de gåtfulla småplaneterna som man hittills funnit ett par tjog av – det så kallade Kuiperbältet. Dessa små planeter kretsar kring solen i ungefär samma plan som de nio stora planeterna, och trots att de befinner sig upp till 75 miljarder kilometer bort påverkas de av solens gravitation.

Läs mer om solsystemet.