Hur känner man till solens ålder?

Det sägs att solen är knappt fem miljarder år gammal, men hur vet man det?

Att vi idag känner oss ganska säkra på att solen och dess följe av planeter har bildats för omkring 4,6 miljarder år sedan beror framför allt på de datorsimuleringar som gjorts av solens naturliga utveckling. Det intressanta är dock att dessa beräkningar stämmer bra med resultaten från helt andra områden. Således visar radioaktiva dateringar att jordens äldsta bergarter har en ålder som ligger nära fyra miljarder år. Samtidigt vet vi nu att universum är 13,7 miljarder år gammalt, och det stämmer bra med att solen är en stjärna av andra generationen.