Hur kan solen brinna utan syre?

Så vitt jag vet finns det inget syre på solen. Trots det brinner den. Hur?

Sun article 6/2003

Trots att solenär glödande varm brinner den inte i traditionell mening. Vid en vanlig förbränning förenas ett ämne med syre och avger energi i form av värme. Solens energi är istället ett resultat av atomkärneprocesser, som äger rum djupt ned i dess inre. Nettoresultatet av denna fusion är att grundämnet väte omvandlas till helium, varvid värme avges. Det betyder dock inte att solen är helt syrefri. Cirka en procent av solen består av syre, medan 98 procent är de lättaste grundämnena, väte och helium. Bortser man från den långsamma omvandlingen av väte till helium, har denna sammansättning hållit sig konstant sedan solens bildades för 4,6 miljarder år sedan.