Mikkel Juul Jensen
Solens kärna

Detaljerade bilder av solens atmosfär har publicerats

Så här har du aldrig sett solen tidigare! Världens största solobservatorium har nyligen publicerat de första officiella bilderna ☀️

Världens största solteleskop heter Daniel K. Inouye Solar Telescope och är en del av National Solar Observatory i USA. Det har varit tagit 25 år, men nu har de första officiella bilderna av solen publicerats.

Teleskopet har närmare bestämt tagit en bild av den del av solens yta som kallas fotosfären, samt två bilder av kromosfären, som är det mittersta lagret i solens atmosfär.

Inouye solteleskop

Inouye-solteleskopet togs i användning den 31 augusti 2022. Det hade dock redan två år tidigare tagits testbilder och i juni tjuvstartade astronomerna genom att publicera de bilderna av solens atmosfär.

© NSO/AURA/NSF

Solens yttre lager

  • Koronan: Solens yttersta lager. Börjar drygt 2 100 kilometer från fotosfären, solens synliga yta. Där går temperaturen från 500 000°C ända upp till flera miljoner grader.
  • Kromosfären: Befinner sig under koronan. Varierar mellan 400 och 2 100 kilometer på djupet. Temperaturen är 3 700°C i de lägre delarna ned och 7 700°C i de högre.
  • Fotosfären: Solens synliga yta, ligger under kromosfären. 400 kilometer djup. Innerst är temperaturen drygt 6 200°C och ytterst 3 700°C.

Det är solens yta, fotosfären, och kromosfären, som Inouye-solteleskopet har tagit bilder av.

Även om solen är allra varmast i sin kärna, som når upp till svindlande 15 miljoner grader, så faller temperaturen faktiskt avsevärt på vägen ut till ytan, varpå den sedan stiger igen längre bort från solen – i dess så kallade korona.

Eftersom solen precis som andra stjärnor består av gas har den inte någon fast yta som jorden, men likt vår planet har den en atmosfär som skiljer sig från resten av stjärnan.

Därför är det en banbrytande framgång att det nya teleskopet har kunnat ta bilder av solens yta och atmosfärer. Det är första gången det har lyckats att ta så detaljerade bilder av kromosfären.

Den är normalt osynlig och kan bara observeras under total solförmörkelse, när det bildas en röd rand runt den mörklagda stjärnan.

kromorsfär solen solteleskop

Bild av solens kromosfär med solteleskopet Inouye.

© NSO/AURA/NSF

Första bilden av kromosfären

Strukturerna på bilden liknar bergsklyftor, men det er faktiskt en skog av hårliknande strålar av plasma, som stiger upp genom kromosfären och sträcker sig upp till 10 000 kilometer in i koronan, det solens yttersta lager.

kromosfär solen solteleskop

Bild av solens kromosfär med solteleskopet Inouye.

© NSO/AURA/NSF

Annan bild av kromosfären

På denna mörkare bild av solens kromosfär är den gyllene celliknande strukturen mer framhävd – varje cell lika stor som Texas.

Bilden visar ett område på 82 500 kilometer på bredden med en upplösning på 18 kilometer, vilket bara är en ensiffrig procentdel av solens totala diameter. Längst ned ser du solen för att kunna jämföra proportionerna.

Fotosfär solen solteleskop

Bild av solens yta, fotosfären, med solteleskopet Inouye.

© NSO/AURA/NSF

Solens yta

Det här är en bild av solens yta, fotosfären. Trots att den ser fast ut består den av plasma som formar sig i celliknande strukturer. De är bättre kända som granularer, som samtliga är omkring 1 600 kilometer breda.

Värt väntan

Även om teleskopet officiellt invigdes den 31 augusti, så kommer bilderna från den 3 juni, när solen stod nästan rakt ovanför Inouye-solteleskopets placering på vulkanen Mount Haleakalā på ön Maui utanför Hawaii.

Solteleskopet Inouye har tagit 25 år att färdigställa. Själva konstruktionen av teleskopet inleddes 2013. Med en prislapp på 344 miljoner dollar och en spegel på fyra meter i diameter går solforskningen in i en ny era.

solteleskop

Inouye Solar Telescope är världens största solteleskop. Det fyra meter långa spegeln tillåter en hög rumslig upplösning. Till vänster ser du en illustration av själva teleskopets uppbyggnad och till höger en visualisering av hur solljuset speglas genom teleskopet.

© NSO/NSF

Det är organisationen National Science Foundation (NSF) som ligger bakom teleskopet.

"NSF:s Inouye Solar Telescope är världens mest kraftfulla solteleskop, som för alltid kommer att förändra det sätt på vilket vi utforskar och förstår vår sol", berättar NSF:s direktör, Sethuraman Panchanathan, i ett pressmeddelande.

"Dess perspektiv kommer att förvandla hur vårt land och planeten förutspår och förbereder sig för händelser som solstormar."

Solstormar kan skicka ut en tsunami av varm plasma och magnetism mot jorden, som kan orsaka globala el- och internetavbrott i upp till flera månader.

solfläck solteleskop

Redan den 28 januari 2020 tog solteleskopet Inouye sin första testbild. På bilden observeras en solfläck på solens yta. Solfläcken bildas av en blandning av intensiva magnetfält och varm gas, som kokar upp nedifrån. De är dock kallare än områden av solen och får därför en mörk färg. Astronomer är intresserade av dessa solfläckar för att de är förknippade med solstormar. Drömmen är att kunna förutspå rymdväderfenomen som kan påverka jorden.

© NSO/AURA/NSF