Shutterstock
Isgigant

Se solsystemets mest avlägsna planet

Den befinner sig 4,5 miljarder kilometer bort. Men natten efter den 7 september kan du se Neptunus med en vanlig kikare.

Planeten Neptunus ligger 30 gånger längre bort från solen än
vad jorden gör.

Den är solsystemets åttonde och yttersta planet, men den 7 september är den så nära oss som den kan komma – omkring 4,5 miljarder kilometer bort.

Det ovanligt korta avståndet beror på att Neptunus är i opposition – det vill säga att planeten befinner sig på samma sida om solen som vi gör.

Neptun består av sten och is

Neptunus har en kärna av sten med en massa cirka 1,2 gånger större än jordens.

Utanpå kärnan finns ett tjockt istäcke bestående av vatten, ammoniak och metan. Planeten kallas därför ofta för isjätte.

Planeten har en klarblå färg – dels på grund av att metan i atmosfären absorberar röda färger och dels på grund av ett ännu inte identifierat ämne i atmosfären.

Neptunus har ofta stora, mörka fläckar. Det är enorma stormar med vindstyrkor på uppemot 2 400 kilometer i timmen.

© NASA