Se planeternas kung i pardans med månen

Den 15 februari kan du se solsystemets största planet, Jupiter, som en tydligt lysande prick på himlen – precis intill månen.

När Jupiter och månen går att se från samma håll från jorden kallas det för konjunktion - och det pågår just nu.

© NASA / Peter Freiman

En ovanlig syn uppstår när solsystemets jätte och vår egen måne uppträder bredvid varandra.

Fram till och med klockan 07 den 15 februari går det att hitta månen och Jupiter cirka 18 grader uppe på himlen.

Allra tydligast innan klockan 07

Går du upp tidigt den här dagen är det enkelt att upptäcka objekten i en mer syd lig riktning, men efter klockan 07 kommer gryningsljuset att förstöra upplevelsen.

Månen är lätt att hitta på himlen och Jupiter befinner sig strax till vänster om den klara månen.

Titta mot månen och sedan lite till vänster tidigt på morgonen den 15 februari. Där hittar du Jupiter i ett sällsynt läge.

Se Jupiters månar med en kikare

Med en kikare går det att se fyra små prickar runt Jupiter. Det är planetens månar: Europa, Io, Ganymedes och Callisto.

Byter du kikaren mot ett mindre teleskop kan du se de små månarna tydligare.

Med ett större teleskop går det att se ännu fler detaljer som till exempel Jupiters molnbälte och månens många kratrar, berg och slätter.

Objekt från när och fjärran möts

När två eller flera himlakroppar ser ut att vara nära varandra på himlen betyder inte det nödvändigtvis att de är fysiskt nära varandra.

Det kan däremot bero på att de befinner sig i samma riktning sett från jorden.

Fenomenet kallas för konjunktion. Då kan objekten – i det här fallet månen och Jupiter – se ut att vara nära varandra, trots att det skiljer flera miljoner kilometer mellan dem.

Jupiter: Solsystemets ljusstarkaste planet

  • Jupiter är solsystemets absolut största planet.

  • Den är större än alla övriga planeter tillsammans och har en massa som är 318 gånger jordens.

  • Planeten är mycket ljus och därför lätt att upptäcka.

  • Även när den lyser som svagast lyser den starkare än Sirius, som är himlens ljusstarkaste stjärna.

Jupiter är lätt att hitta eftersom den lyser starkare än den ljusstarkaste stjärnan på natthimlen.

© NASA