Shutterstock
Saturn

Saturnus: Gasplaneten med de vackra ringarna

Visste du att planeten Saturnus är en gasplanet? Och att Saturnus ringar består av is, mindre stenar och stoftpartiklar? Läs fler fakta om Saturnus här på sidan.

Planeten Saturnus

Planeten Saturnus är den andra av de stora gasplaneterna i det yttre solsystemet. Planeten är speciellt känd för de vackra ringar som omger den.

Saturnus är en gasplanet och har därmed ingen fast yta. Den består först och främst av väte och helium, men har möjligtvis en fast inre kärna av järn, nickel och olika stenarter.

Planeten har en svag gul färg på grund av ammoniakkristaller i dess övre atmosfär.

På Saturnus blåser kraftiga vindar med hastigheter på upp till 1800 km/h. Det är snabbare än på Jupiter, men inte så snabbt som på Neptunus.

Saturnus ringar

Saturnus omges av ett vackert ringsystem, även känt som Saturnus ringar. Ringarna består av is, mindre stenar och stoftpartiklar. De är nio hela ringar och tre brutna ringar som inte når hela vägen runt.

Ingen vet hur ringarna har uppstått, men mycket tyder på att de har varit där sedan kort tid efter Saturnus bildades.

Saturnus ringar

Planeten Saturnus

© Shutterstock

Hur många månar har Saturnus?

Saturnus har 62 månar med kända omloppsbanor. Saturnus månar har vitt skilda storlekar och former.

Den största månen är Titan, som är större än planetern Merkurius. Saturnus minsta månar mäter däremot bara sex kilometer i diameter.

Sonder hittar vatten på Saturnus måne

1980 och 1981 flög de två Voyager-sonderna som de första tätt förbi Saturnus och skickade hem bilder av Saturnus ringar, själva planeten och dess största måne Titan.

2004 ankom Cassini-sonden till Saturnus och lade sig i omlopp runt planeten. Cassini hittade bland annat en ny ring runt Saturnus.

Därutöver upptäckte sonden att det fanns flytande vatten under isen på Saturnus måne Enceladus. Det fick många forskare att sätta Enceladus på listan över främmande klot där det möjligtvis kan finnas liv.

 Saturnus med rymdsond och måna

Cassinisonden i omlopp runt Saturnus

Titan – den gigantiska månen

Titan är den platse i vårt solsystem som troligast kan hysa liv. Den har en tjock atmosfär och rymmer både syre, koldioxid och vatten, som är de viktigaste komponenterna för liv på jorden.

År 2005 skickade Cassini den lilla sonden, Huygens, till Titan. Cassini hade i förväg skickat hem bilder av berg och sjöar av flytande kolväten på Titans yta. Huygens gjorde mätningar av atmosfären på väg ned och skickade hem bilder från ytan.

 Titan – Saturnus månar

Titan – Saturnus månar /är större än Merkurius och den andra största månen i vårt solsystem.

© Shutterstock

Liv på Titan

De förhållanden som sonden Huygens har mätt upp gillar inte lipider (de molekyler som bildar cellmembran) alls. Därför har tanken på liv på Titan tidigare avfärdats.

Men med hjälp av nya mätningar från ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) i Chile har Nasa nu konstaterat att Titans atmosfär innehåller stora mängder av molekylen akrylnitril.

Molekylen finns inte på jorden, men den har egenskaperna som krävs för att bilda cellmembran trots bistra förhållanden på Titan.

De kan i teorin uppstå och fungera i metan på samma sätt som jordens första liv uppstod i vatten.

År 2015 framställde forskare en datormodell av en artificiell cell, en azotonom, med cellmembran av akrylnitril. I princip kan det alltså bildas celler på Titan, även om de inte liknar dem vi har på jorden. En annan form av liv.

Oavsett om det finns liv på Titan eller inte, så ger insikten i dess kemi forskare bättre förståelse för hur liv uppstår och möjlighet att hitta alternativa livformer på andra platser i universum.