Så högt kan du hoppa på andra himlakroppar

Ett hopp som varar i en minut – eller ett hopp som du aldrig landar från igen. Det är inte alla platser i solsystemet som är bra att hoppa upp ifrån. På vissa ställen är det fullständigt livsfarligt.

Ett hopp i solsystemet

Gravitationen gör att höjden på dina hopp skiljer sig åt från planet till planet och måne till måne

© Shutterstock & NASA

Ta sats och hoppa rakt upp i luften. På jorden kommer du cirka en halv meter över ytan och därefter är du snabbt nere igen.

Men om du hoppar med samma kraft på en annan plats i solsystemet så får du ett helt annat resultat. Gravitationen varierar mycket från planet till planet och ditt halvmetershopp kan faktiskt vara förenat med direkt livsfara om du utför det på andra ställen.

Astronomerna Stuart Lowe och Chris North har skapat en simulator som visar hur högt din hoppkraft tar dig om du befinner dig på andra platser i solsystemet.

Vi har samlat ihop några exempel här:

#1 Månen

Gravitationen på vår naturliga satellit är 83 procent lägre än på jorden och därför hamnar cirka tre meter över ytan och befinner dig i luften i cirka fyra sekunder.

Ett hopp på månen.

#2 Pluto

Den största av de kända dvärgplaneterna har en attraktionskraft som motsvarar sex procent av jordens attraktionskraft. Med samma utgångspunkt kommer du att sväva 7,6 meter upp i luften. Hoppet varar cirka tio sekunder.

Ett hopp på Pluto.

#3 Enceladus

Saturns ismåne är betydligt mindre än jorden och därför blir ett hopp här också mycket högre. Med samma ansats kommer du att sväva 42,6 meter över ytan innan du dalar ned igen. Hoppet varar i cirka en minut.

Ett hopp på Enceladus.

#4 67P/Tjurjumov-Gerasimenko

Om du befinner dig på kometen dit Rosettauppdraget for så ska du inte hoppa. Gravitationen är så pass låg att du skulle åka rakt ut i rymden – utan att bromsas in eller återvända igen.

Ett hopp på 67P.

Undersök på egen hand hur ett hopp ter sig på andra platser i solsystemet genom att besöka simulatorn High Jump.