Riskerar Pluto och Neptunus att kollidera?

Det händer att Pluto är närmare solen än Neptunus. Kan de båda planeterna kollidera?

Den lilla stenplaneten Plutoär solsystemets mest avlägsna, men dess bana är en långsträckt ellips, så Pluto befinner sig ibland närmare solen än den planet som är näst längst bort, gasjätten Neptunus. Så var det till exempel åren 1979-1999. Om den här situationen är det i den astronomiska jargongen tillåtet att säga att planeternas banor ”korsar varandra”. Formuleringen väcker tanken på en möjlig planetkollision – en domedagshändelse i vårt solsystem. Så behöver man dock inte tänka. Även om det skulle hända, skulle vi inte märka något av det. Vi skulle endast under en timmes tid kunna se de båda kolliderande planeterna som ett bländande starkt ljusobjekt på himlen, ungefär som den kraftigaste supernova som mänskligheten någonsin har registrerat. Så skulle det dock bara gå om planeternas banor låg på samma plan i rymden, men det gör de inte. Det astronomiska språkbruket refererar i själva verket till banornas projektioner på ett gemensamt plan, oftast jordbanans. Rumsligt sett lutar banorna i förhållande till varandra och de tredimensionella förhållandena ger så gott om plats att planeterna aldrig kommer speciellt nära varandra – i varje fall inte så nära att de krockar. Strängt taget är inga av planeternas banor helt konstanta. De förändras på några miljarder år. Även i det tidsperspektivet är en krock mellan Pluto och Neptunus dock osannolik.