Pluto ska vara en planet igen … och det ska vår måne också

Ett antal NASA-forskare har skrivit ett manifest, enligt vilket de vill definiera planeter på ett nytt sätt. Godkänns det kommer både Pluto och vår måne framöver att definieras som planeter.

Månen och Pluto

Både Pluto och månen ska kallas planeter enligt ett antal forskare på NASA.

© NASA & Shutterstock

Plutodegraderades år 2006 från planet till dvärgplanet.

Sedan dess har vi haft åtta planeter i vårt solsystem, men det antalet vill en grupp NASA-forskare nu ändra på.

I ett manifestföreslår de att definitionen av planeter ska ändras.

Hundra nya planeter

Om deras ändringsförslag godkänns betyder det att Pluto på nytt får status som planet.

Manifestet har mer långtgående konsekvenser. Även vår måne kommer att byta status till planet. Totalt kommer solsystemet att få omkring 100 nya planeter.

Planeter kretsar kring solen

I dag definieras planeter utifrån tre kriterier:

  • De ska kretsa i omloppsbana runt solen
  • De ska vara någorlunda klotformade
  • De ska ha rensat bort andra objekt ur sin bana

Den sista punkten är skälet till att Pluto i dag inte är en planet, eftersom det fortfarande finns massor av asteroider i det iskalla klotets bana.

Definitionen betyder emellertid även att exoplaneter inte klassificeras som planeter.

Månar blir till planeter

Enligt NASA-forskarna bör avlägsna klot uppfylla endast två krav för att definieras som planeter:

  • De får inte vara och aldrig ha varit stjärnor
  • De ska vara någorlunda klotformade

Den nya definitionen gör därmed utrymme för att både Pluto och en lång rad dvärgplaneter och månar i vårt solsystem framöver ska kunna kallas planeter. Det ska även kunna gälla exoplaneter.

Förslaget har skickats till Internationella astronomiska unionen (IAU), som nu ska överväga huruvida förslaget ska bli ny standard.