Shutterstock
Pluto_solar system theme

Pluto: Dvärgplanet med fem månar

Visste du att Pluto har legat närmare solen än Neptunus? Och varför Pluto inte är en planet längre? Läs fler fakta om Pluto på den här sidan.

Planeten Pluto

Planeten Plutoär en så kallad dvärgplanet och det lilla klotet av is och sten kretsar runt solen i solsystemets yttersta kalla och mörka områden. Planeten upptäcktes av astronomen Clyde Tombaugh 1930.

Pluto har en diameter på 2 368 kilometer. Temperaturen på Pluto ligger på minus 223 grader och det genomsnittliga avståndet till Pluto från solen är knappt 6 miljarder kilometer.

Pluto registrerades som solsystemets nionde och yttersta planet fram till 2006, då Internationella astronomiska unionen ändrade definitionen av vad en planet är. Pluto uteslöts ur planeternas sällskap och blev i stället en dvärgplanet.

Pluto är trots det bara solsystemets näst största dvärgplanet efter Eris.

Pluto och de fem månarna

Pluto har fem kända månar. Den största av dem är Charon, vars diameter är hälften så stor som Plutos.

De övriga fyra månarna är mycket mindre och har fått namnen Nix, Hydra, Keberos och Styx. De två sistnämnda upptäcktes först 2011 respektive 2012 av rymdteleskopet Hubble.

Pluto månar

Pluto och dess största måne Charon

© Shutterstock

Är Pluto en planet?

Sedan Pluto degraderades har vi haft åtta planeter i vårt solsystem. Men det antalet vill flera Nasaforskare ändra på. I ett manifest har det föreslagits att definitionen av planeter ska ändras.

I dag definieras planeter utifrån tre parametrar:

  • De ska ligga i omlopp runt solen

  • De ska vara närmast klotformade

  • De ska ha röjt undan andra objekt från sin bana

Den sista punkten är anledningen till att Pluto inte är en planet i dag, eftersom det fortfarande ligger massor av asteroider i det iskalla klotets bana.

Men definitionen innebär också att exempelvis exoplaneter inte klassificeras som planeter.

Enligt Nasaforskarna bör avlägsna klot bara uppfylla två krav för att definieras som planeter:

  • De får inte vara och aldrig ha varit stjärnor

  • De ska vara närmast klotformade

Den nya definitionen bereder därmed plats för att både Pluto och en lång rad dvärgplaneter och månar i vårt solsystem i framtiden ska kallas planeter. Så även exoplaneter.

Pluto är en dvärgplanet i Kuiperbältet

Plutos bana ligger i den inre delen av Kuiperbältet, som är ett bälte av mycket ishaltiga objekt, såsom kometer som kretsar runt solen utanför Neptunus bana. Plutos bana är mycket ellipsformad och ibland kommer den faktiskt närmare solen än Neptunus.

Pluto planet och rymdsond

Pluto och rymdsonden New Horizon

© Shutterstock

Rymdsond utforskar Pluto

År 2006 skickades rymdsonden New Horizonsi väg mot Pluto och år 2015 passerade sonden Pluto efter nio års resa. Sonden skulle ta bilder och utföra olika mätningar av Pluto och dess månar.

På 11-årsdagen av farkostens uppskjutning, den 19 januari 2017, pesenterades ett videoklipp av planeten Pluto. Videon är sammansatt av mer än 100 bilder tagna av New Horizons.

Se videon här:

Video