Shutterstock
Planeter i solsystemet

Planeternas ordning - Här är solsystemets planeter i rätt ordning

Solen anses vara solsystemets centrum, och planeternas ordning indikeras därför av deras position i förhållande till vår stjärna.

Det finns för närvarande åtta kända planeter i solsystemet, och samtliga kretsar kring vår stjärna, solen.

Hur långt planeterna befinner sig från solen har stor betydelse för deras klimat och möjlighet till liv – exempelvis har Merkurius, den planet som är närmast solen, en medeltemperatur på 167 grader.

Få koll på planeternas ordning här i artikeln.

Planeternas ordning

Planeternas ordning i solsystemet:

 • Merkurius - 57,91 miljoner kilometer från solen.
 • Venus - 108,94 miljoner kilometer från solen.
 • Jorden - 149,6 miljoner kilometer från solen.
 • Mars - 227,9 miljoner kilometer från solen.
 • Jupiter - 778,5 miljoner kilometer från solen.
 • Saturnus - 1,4 miljarder kilometer från solen.
 • Uranus - 2,88 miljarder kilometer från solen.
 • Neptunus - 4,5 miljarder kilometer från solen.

Planeternas avstånd till solen varierar eftersom deras bana runt solen inte är någon perfekt cirkel, mer en ellips. Avstånden i listan anger därför ett medelavstånd.

Illustration av planeternas ordning

Planeternas ordning

Här syns planeternas ordning med Merkurius först, därefter Venus, jorden, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus.

© Shutterstock

Solsystemet kan rymma flera planeter

I framtiden kan dock planeternas ordning se annorlunda ut än den vi känner till i dag.

En grupp astronomer, ledda av den amerikanske planetforskaren Philip Metzger från University of Central Florida, utmanar Internationella astronomiska unionens (IAU) definition av planeter.

De vill att definitionen ska förenklas så att en planet enkom är en himlakropp som är eller har varit geologiskt aktiv.

För närvarande måste en himlakropp leva upp till tre kriterier för att kallas planet.

Kriterierna för en planet är:

 • Den måste befinna sig i omloppsbana runt solen eller en annan stjärna
 • Den ska vara sfärisk
 • Den måste ha tillräckligt stor gravitation för att rensa sin egen bana för andra objekt, såsom asteroider och kometer.

Om definitionen ändras skulle det innebära att det finns mer än 400 planeter i solsystemet – och planeternas ordning kommer därför att förändras avsevärt.

Läs mer om historien här.

Dvärgplaneternas ordning

Förutom planeter innehåller solsystemet även himlakroppar som asteroider, månar och dvärgplaneter.

Dvärgplaneter definieras av sin bana runt solen, att de har tillräckligt med massa för att ha en nästan rund form, att de inte är någon måne samt att de inte har rensat sin omloppsbana för material som asteroider och kometer.

Det finns fem kända dvärgplaneter i solsystemet, och deras ordning i förhållande till solen är:

 • Ceres - 413 miljoner kilometer från solen.
 • Pluto - 5,9 miljarder kilometer från solen.
 • Haumea - 6,5 miljarder kilometer från solen.
 • Makemake - 6,6 miljarder kilometer från solen.
 • Eris - 14,41 miljarder kilometer från solen.
Ceres

Ceres den enda dvärgplaneten i vårt inre solsystem.

© Shutterstock

I förhållande till ordningen för solsystemets planeter ligger Ceres mellan Mars och Jupiter, medan Pluto, Haumea, Makemake och Eris hamnar bortom solsystemets yttersta planet Neptunus.