Shutterstock

Nytt bevis för flytande vatten på Jupitermåne

Nasaforskare har nu hittat det slutgiltiga beviset för att Jupiters måne Europa döljer ett flytande hav, som kan rymma liv.

Sedd utifrån är Jupiters måne Europa inte ett dugg inbjudande. Klotet, som är stort som vår egen måne, verkar med sin karga, istäckta yta inte vara någon given plats att söka efter liv.

Men ett flertal upptäckter har gjort den allt mer intressant.

För 40 år sedan flög sonden Voyager 2 förbi Europa och tog bilder, som gjorde astronomerna nyfikna.

Jupiters måne är trots allt inte så karg och hård

Bilderna visade att isen hade långa sprickor och skrevor, men förvånande nog nästan inga kratrar efter meteornedslag.

Förklaringen kan vara att det finns något slags geologisk aktivitet på Europa, som jämnar ut kratrarna med tiden.

Senare bilder från Galileosonden befäste på 1990-talet teorin om att det under isen kunde finnas ett hav med flytande vatten, som påverkas av Jupiters gravitationskraft, så att de bågnar och får isen att spricka.

Jupiter drar ut vatten ur Europas dolda hav

Gravitationspåverkan från gasplaneten bryter isen på månen Europa. Det resulterar i gejsrar av ånga, som skjuter upp ur ett flytande hav under istäcket.

Jupiter skapar sprickor i isen

Gravitationskraften från Jupiter får isen på Europa att krackelera.

1

Vatten tränger upp i sprickorna

Vatten från Europas hav tränger upp mot istäckets yta.

2

Gejsrar skjuter ut fontäner av ånga i atmosfären

På en del platser letar sig vattnet fram genom isen och skjuter upp som ånga från ytan. Nu har forskarna för första gången lyckats mäta vattenångan.

3
© SETI Institute/JPL-Caltech/NASA

Och 2012 hittade Hubbleteleskopet de första spåren av gejsrar som sköt upp vatten genom isen.

Nu har astronomer från Nasa slutligen lyckats bevisa att gejsrarna – och därmed även det flytande havet – verklige finns.

Med Keckteleskopet på Hawaii har forskarna genomfört exakta mätningar av infrarött ljus från Europa.

Vatten på Europa ger hopp om liv

Med hjälp av så kallad spektrometri kunde de se fingeravtrycken av de ämnen som finns i månens tunna atmosfär, och där fann de säkra tecken på vattenånga.

Forskarnas beräkningar var otroligt svåra, eftersom deras observationer gjordes från jordens yta.

Det innebär att ljuset från Europa inte bara har passerat dess egen atmosfär, utan även jordens, vilken är full av vattenånga, och de spåren måste "dras ifrån" för att få en rättvisande bild av vattenångan på Jupitermånen.

Beviset för flytande vatten gör Europa till en av de få platser i vårt solsystem, där det finns hopp om liv.