Mystiskt Y på Venus förklarat

En stor del av ytan på vår grannplanet Venus är täckt av en gåtfull Y-form. Det mörka området har förbryllat astronomerna ända sedan det första gången observerades för 40 år sedan. Men nu menar forskare att de har löst mysteriet.

nb_u12 Venus

Ett mystiskt Y-format område i Venusatmosfär har retat forskarna i decennier.

Y:et vars armar är 17?000 km långa och stam är 19?200 km lång, har inte tidigare kunnat förklaras, men nu menar forskare från bl.a. Institute of Astrophysics of Andalusia i Spanien att fenomenet kan förklaras av planetens rotation.

Solsystemets längsta dygn

Venus tar nästan 243 jorddygn på sig att rotera en gång runt sig själv och har därmed solsystemets längsta dygn.

Vindsystemen uppe i planetens molntäckta atmosfär har i gengäld väsentligt mer fart. Vindhastigheten är någorlunda densamma överallt, ca 360 km/h, men nära polerna, där planetens omkrets är mindre blåser molnen runt snabbare än vid ekvatorn.

Det skapar en y-form, där "stammen" löper längs ekvatorn och förgrenar sig ut i två armar mot polerna.

Atmosfären susar runt planeten

Y:et böljar konstant runt planeten. Denna typ av vågrörelse känns inte igen från någon annan planet i solsystemet, och forskarna menar att vågen kan hjälpa till att förklara varför Venus atmosfär roterar 60 gånger snabbare än planeten själv. Det speciella fenomenet kallas superrotation.

Det y-formade området består av ett okänt ämne, som absorberar ultraviolett ljus och därför träder ram som mörka fläckar på ultravioletta bilder. Vågen ser ut att skjuta upp ämnet från planetens yta, men vilket ämne det är fråga om är fortfarande en gåta. Några forskare har till och med föreslagit att fläckarna kunde vara bakterier.

Skenande växthuseffekt höjer temperaturen

Med en temperatur på nästan 480 grader är det dock ytterst liten sannolikhet för att hitta liv på Venus.

Planeten som är nummer två från solen är nästan lika stor som jorden, men dess tjocka atmosfär består i huvudsak av koldioxid och kväve med moln av svavelsyra. Den giftiga miljön menas vara skapad av en skenande växthuseffekt.

Rymdsond jagar liv på Venus

Du kan läsa mer om teorin om bakterier på Venus i artikeln nedan: