Tauriderna lyser upp natthimlen

Stoftkorn och stenar från kometen Encke träffar jordens atmosfär och bjuder på chansen att se några av årets vackraste stjärnfall. Tauriderna, som meteorregnet heter, är mycket stora och ger därför långa svansar över himlen när de brinner upp i atmosfären.

Lägg dig på rygg utomhus under de tidiga morgontimmarna någonstans där det inte är för upplyst – och titta uppåt. Det är dags för några av årets allra vackraste stjärnfall.

  • Period: 20 oktober – 10 december 2021
  • Kulminerar: 11 – 12 november 2021
  • Intensitet: 5–15 stjärnfall i timmen

Meteorregnet Tauriderna, som jorden kolliderar med under första delen av november, kommer från resterna av en komet som astronomer uppskattar splittrades för 20–30 000 år sedan.

Chans att upptäcka meteoriter

Resterna av kometen – kallad kometen Encke – ligger fortfarande i omlopp runt solen, och Tauriderna är material från Encke som rivs loss främst av Jupiters gravitationskraft.

Delarna som kometen Encke lämnar i sitt kölvatten är större än vanligt och ger spektakulära stjärnfall med långa svansar när de brinner upp i atmosfären.

Astronomer uppskattar faktiskt att chansen att upptäcka meteoriter – meteorer som har överlevt färden genom atmosfären – efter Tauriderna är större än normalt.

Tauriderna kommer från Oxen

De flesta stjärnfall från Tauriderna har sitt ursprung i stjärnbilden Oxen, som ligger precis intill stjärnbilden Orion.

Men långt ifrån alla kommer därifrån och det bästa sättet att få uppleva meteorregnet är att inte rikta fokus mot en enda plats på himlen.

Eftersom de 5–15 stjärnfallen i timmen har så långa svansar gör du klokt i att iaktta så stora delar av himlen som möjligt.

Gör så här

Lägg dig därför på rygg utomhus någonstans där det inte är alltför upplyst.

Vänta helst till sent på natten eller tidigt på morgonen och titta sedan upp och låt blicken vandra lugnt över natthimlen.

Glöm inte att klä dig varmt och att ta med en kamera.