Stjärnfall fyller oktoberhimlen

Tauriderna, Orioniderna och Draconiderna. I oktober passerar flera stora meteorregn som lyser upp himlen med stjärnfall.

Stjärnfall

De stora kometerna kastar av sig damm och småsten när de dundrar genom universum i flera tusentals kilometer i timmen. När kometerna passerar jorden flyger kometrester genom vår atmosfär och brinner upp. De brinnande kometresterna som far över natthimlen är det vi kallar för stjärnfall.

Och i oktober finns det gott om tillfällen att observera stjärnfall. Tre meteorregn passerar jorden och sätter stjärnhimlen i rörelse.

15 stjärnfall i timmen

Det minsta meteorregnet, Draconiderna, kulminerar redan på torsdag den 8 oktober. Draconiderna är förhållandevis få och rör sig långsamt över himlen.

Orioniderna tillhör däremot ett av de större. Regnet började den 2 oktober och det fortsätter att skapa stjärnfall fram till den 20 oktober. Omkring den 20 oktober kulminerar Orioniderna och då kan du ha turen att se upp till 15 stjärnfall i timmen.

Orioniderna består av fragment från Halleys komet, som är synlig med blotta ögat från jorden ungefär vart 75 år.

År 1066 var Halleys komet synlig från jorden med blotta ögat. Den avbildades på Bayeuxtapeten.

Stjärnfall fortsätter i november

Tauriderna är aktiva från den 20 oktober till den 10 december. De kulminerar runt den 12 november, då du kan se upp till 10 stjärnfall i timmen.

Stjärnfall ser imponerande ut från jorden, men de brinnande partiklarna är i själva verket mycket små. De flesta stjärnfall består av partiklar som inte är mycket större än sandkorn.

Kometerna som stjärnfallen kommer från döljer fortfarande en del mysterier som forskarna vill lösa – bland annat hur liv har uppstått. Rosettauppdraget var ett försök att komma närmare ett svar: