Our website does not support Internet Explorer.

To get the best experience on our website and of our content, please use a more modern browser like Edge, Chrome, Safari or similar.

Nytt fynd: Stoftkorn i meteorit är den äldsta materian på jorden

Djupt inne i en meteorit har forskare hittat stoftkorn, som är upp emot 2,5 miljarder år äldre än solen. Dammet kan avslöja hur solsystemet har uppkommit.

NASA

Den 28 september 1969 störtade en meteorit ned i den australiska byn Murchison. Nu har forskare upptäckt att meteoriten innehåller stoftkorn som är mellan 4,6 och 7 miljarder år gamla.

Solen, och därmed även vårt solsystem, är "bara" 4,6 miljarder år gammal, vilket betyder att stoftkornen är äldre än solsystemet och samtidig den äldsta materian som någonsin har hittats på jorden.

Åldersbestämning var inte möjligt tidigare

Stoftkornen består av kisel och kol, och är så gamla att forskarna fick använda en ny teknik för att ta reda på deras ålder. Kornen åtskildes från meteoriten redan 1990, men sparades då, eftersom tekniken inte var tillräckligt avancerad för att åldersbestämma så gammal materia.

Forskarna har kunnat avlägsna och åldersbestämma 40 dammkorn från meteoriten. Kornen är mikroskopiska, såsom detta som endast är 0,012 millimeter brett.

När stoftkornen förflyttar sig genom universum utsätts de för kosmisk strålning. Mängden strålning är konstant och omvandlar med tiden kiselmolekylen till helium och neon. Forskarna kan därför räkna ut hur länge kornen har utsatts för strålningen genom att mäta mängden helium och neon.

Resultaten visade att mer än hälften av stoftkornen är mellan 4,6 och 4,9 miljarder år gamla. Omkring åtta procent av kornen är 5,5 miljarder år gamla och ett enda korn är omkring sju miljarder år gammalt.

Kornen består av det som forskare kallas kosmiskt damm. När en stjärna dör, exploderar den i en så kallad supernova och kastar ut stoftet, som under miljarder år blir till en del av nya stjärnor, planeter, månar eller meteorer.

Stoftet är nyckeln till solsystemets uppkomst

Forskarna tror att resultatet kan hjälpa dem att främja förståelsen för hur vårt solsystem har uppstått. Kosmiskt damm, likt det forskarna har ålderbestämt, är nämligen samma stoft som solen, jorden och vi själva är gjorda av.

Den höga förekomsten av 4,6 till 4,9 miljarder år gamla stoftkorn tyder på att ett flertal stjärnor dog kort innan vårt solsystem uppstod. Stjärnorna tros ha bildats 2,5 miljarder år tidigare, under en period då vår galax upplevde ovanligt många stjärnfödslar.

De många fragmenten från Murchisonmeteoriten har fördelats bland forskare över hela världen. Större delen hamnade på The Field Museum i Chicago i USA.

© Museums Victoria / CC BY

Murchison-meteoriten är ett sällsynt fynd

Meteoriten exploderade i atmosfären över Murchison i Australien klockan 10.58 den 28 september 1969. Först nu har tekniken gjort det möjligt för forskare att åldersbestämma de urgamla stoftkornen som meteoriten indehöll.

Talrika fragment spreds över ett kilometerstort område, och sammanlagt har omkring 100 kilo samlats in.

Eftersom meteoren störtade under dagstid, blev många av Murchisons invånare vittne till nedslaget och fragmenten samlades därför snabbt in.

Det är inte första gången som meteoriten har lärt oss nya saker om vårt solsystem. Forskare har faktiskt flera gånger lyckats hitta aminosyror – de grundläggande byggstenarna i proteiner – i Murchison-meteoriten.

Läs också:

Logga in

Ogiltig e-postadress
Lösenord behövs
Visa Dölj

Redan prenumerant? Prenumererar du redan på tidningen? Klicka här

Ny användare? Få åtkomst nu!

Nollställ lösenord.

Skriv in din e-postadress, så skickar vi anvisningar om hur du återställer ditt lösenord.
Ogiltig e-postadress

Kontrollera din e-post

Vi har skickat ett e-postmeddelande till med instruktioner om hur du återställer ditt lösenord. Kontrollera ditt skräppostfilter om meddelandet inte har kommit.

Uppge nytt lösenord.

Skriv in ett nytt lösenord. Lösenordet måste ha minst 6 tecken. När du har upprättat ditt lösenord blir du ombedd att logga in.

Lösenord behövs
Visa Dölj