Shutterstock

Meteorsvärmar gör julihimlen intressant

I slutet av juli månad har du alla möjligheter att få uppleva stjärnfall, eftersom flera meteorsvärmar då gästar vår atmosfär och gör sommarhimlen intressant.

De närmaste nätterna finns det extra anledning att ta en matta under armen och kanske tillbringa en hel natt under bar himmel.

I slutet av juli bjuder nämligen himlen på en astronomisk uppvisning utöver det vanliga, eftersom flera meteorsvärmar överlappar varandra. Därmed ökar chansen att få uppleva tindrande stjärnfall.

Åk bort från stan

Den ena meteorskuren är Delta Aquariderna, som har sin radiant i stjärnbilden Vattumannen. Delta Aquariderna utgörs av damm och småstenar från kometerna Marsden och Kracht, som brinner upp när de når jordens övre atmosfär.

Skuren, som är aktiv från den 12 juli till slutet av augusti, når sin kulmen kring den 28 och den 29 juli, då oddsen är extra goda efter midnatt.

Med lite tur är det fullt möjligt att få se uppemot 20 stjärnfall i timmen. Allra bäst är emellertid förutsättningarna på södra halvklotet, där Vattumannen står högre på himlen.

För att optimera chanserna är det därför att rekommendera att hitta en observationspunkt långt bort från stadens höghus och störande ljus.

Delta (δ)-Aquariderna kulminerar precis efter midnatt den 28–29 juli, då du kan förvänta dig 16–20 stjärnfall i timmen. Meteorsvärmen utstrålar från Vattumannen, cirka 10–15 grader över horisonten, men blir synlig på större delen av himlen.

© Stellarium

Uppvärmning inför årets största skur

En annan, ofta förbisedd meteorskur är Alfa Capricorniderna, en mindre skur med en aktiv period från den 11 juli till den 10 augusti, som trots sin blygsamma storlek har rykte om sig att producera kraftiga stjärnfall.

Sist men inte minst kan du i slutet av juli också ha turen att få uppleva de första stjärnfallen från en av årets största meteorskurar, Perseiderna, som når sin kulmen i mitten av augusti och som kan producera över hundra stjärnfall i timmen.