Meteoriter innehåller supraledande ämnen

Meteoriten Mundrabilla hittades i Australien år 1911. Nya ­undersökningar visar att den innehåller supraledande material.

Meteoriten Mundrabilla hittades i Australien år 1911. Nya undersökningar visar att den innehåller supraledande material.

© Sydney Oats

I årtionden har materialforskare varit på jakt efter supraledande ämnen, det vill säga ämnen som kan leda ström utan motstånd. Supraledare kan transportera energi över stora avstånd utan energiförlust.

Forskarna känner redan till en rad supraledare. Exempelvis har det visat sig att de flesta metaller som inte kan bli magnetiska kan leda ström utan motstånd.

Dessvärre är de bara supraledande vid extremt låga temperaturer, bara några grader över den absoluta nollpunkten, -273,15 °C.

Forskarna hittar ny jaktmark

Forskarnas dröm är att hitta ett material som är supra­ledande vid rumstemperatur, och nu har de hittat ett nytt ställe att leta på: i meteoriter.

Fyndet av meteoriten Mundrabilla

© Western Australian Museum

En forskargrupp vid University of California, San Diego i USA, undersökte 16 meteoriter genom att pulvrisera en liten del av dem och utsätta pulvret för mikrovågs­strålning som avslöjar materialets supra­ledande förmåga.

Pulvret från två av ­meteoriterna var supraledande, och närmare undersökningar visade vilka som hade den eftertraktade egenskapen.

Extrema förhållanden skapar supraledare

Undersökningarna visade att ämnena var supraledande vid en temperatur på cirka -268 °C – alltså långt från rumstemperatur.

Upptäckten bekräftade dock forskarnas hypotes: Meteoriter bildas i rymden under extrema tryck- och temperaturförhållanden, och därför kan de innehålla ämnen med egenskaper som vi annars inte hittar här på jorden.

Video