Meteor på 40 meter kan utplåna Borlänge

Risken för att jorden ska träffas av en stor asteroid som den som tog död på dinosaurierna, är enligt astronomerna liten. Men även mindre meteorer skulle kunna orsaka stor förödelse och utplåna hela städer.

meteor asteroide theme

Varje år blir planeten omkring 40 000 ton tyngre på grund av små och stora meteorer. De allra flesta är så små att de fredligt brinner upp i atmosfären och kan iakttas som stjärnfall.

Men då och då är meteorerna så stora att jordens atmosfär inte kan bromsa dem. De fortsätter oförskräckt och stoppas först när de träffar jordytan. Här bromsas de i gengäld så eftertryckligt att resultatet blir en stor explosion.

I det nyaste numret av Illustrerad Vetenskap ser vi i ett stort tema närmare på asteroider och kometer. Nedan kan du läsa hur illa det kan gå om en rymdsten trillar ner i Sverige.

Borlänge blir ett hål i marken

Om en endast 40 meter stor meteorav järn och nickel brakar ner med en hastighet på 72 000 km/h, friger den lika mycket energi som 1600 atombomber på storlek av de som föll över Hiroshima och Nagasaki. När den träffar jorden blir resultatet en krater med diameter på cirka 1,2 kilometer.

Ett sådant nedslag skulle förvandla en stad som Borlänge till ett hål i marken. Explosionen skulle orsaka ett jordskalv med en styrka på 4,9 på Richterskalan. Efter 40 sekunder når tryckvågorna fram till Stockholm 200 km bort och stockholmarna skulle känna en liten skälvning under fötterna.

Stockholmare blir brända

En långt större asteroid med en diameter på 1,75 km skulle självklart orsaka större förödelse. Hela Borlänge och hela Falun skulle bli förvandlade till en 24 km stor krater, och stockholmarna är inte längre i säkerhet.

Ett enormt eldklot med en diameter på 23 km skulle lysa upp som en extra sol på himlen över Borlänge och Falun och värmestrålningen från detta eldklot skulle vara så kraftig att de flesta brännbara material i Stockholm skulle fatta eld. De stockholmare som uppehåller sig utomhus skulle få tredje gradens brännskador.

Ett jordskalv med en styrka på 8,3 skulle flytta runt på möblerna i de stockholmska hemmen och skjul och skorstenar skulle kollapsa. Några få minuter efter nedslaget träffas Stockholm av tryckvågen från explosionen, som blåser ut fönsterrutor och välter träden.

Jord och sten som slungas bort vid explosionen skulle regna ner över hela Svealand, så Stockholm täcks av ett cirka nio cm tjockt lager stoff.

Svealand utplånas

Ett nedslag på storlek med det som för 66 miljoner år sedan utrotade alla de dinosaurier som inte kunde flyga, skulle inte bara få konsekvenser för Sverige men för hela jordklotet.

Kratern med centrum i Borlänge skulle nästan nå ända bort till Stockholm som tillsammans med resten av Svealand förvandlas till aska i ett kolossalt eldklot med en diameter på 236 km.

Tryckvågen jämnar kvarvarande byggnader med marken och huvudstaden begravs i mer än 100 meter tjockt lager stoff som har slungats iväg av explosionen.

Miljarder av ton sten och meteorit förångas och enorma mängder damm och smält sten skickas mycket högt upp i atmosfären eller helt ut från den. Materialet sprider sig över hela jordklotet och på väg ner igen blir det uppvärmt på grund av luftmotståndet. Värmen kan bli så intensiv att vissna blad och barrträd fattar eld.

Jordklotets klimat förändras

Damm och gaser från nedslaget samt sot och aska från den världsomspännande branden förhindrar solens strålar från att nå jordytan, så många växter dör och temperaturen faller drastiskt i månader. Gaserna kan också orsaka syraregn och ödelägga ozonskiktet.

Livet på jorden får det oerhört svårt, men de mest optimistiska bland forskarna utvärderar faktiskt att människorasen är tillräckligt tillpassningbar för att klara sig igenom svårigheterna i en eller annan utsträckning. Själva jordklotet skulle med all sannolikhet inte påverkas av nedslaget.