Shutterstock

Hur ofta träffas jorden av meteorer?

Solsystemet är fullt med stenar och grus, men hur mycket av det träffar jorden?

Varje sekund bombarderas jorden med miljontals meteorer. De flesta är dock mindre än sandkorn och brinner upp i atmosfären innan de når ytan.

Meteorerna dundrar in i atmosfären med hastigheter på 30-70 km/s, där de bromsas in av kollisioner med de gradvis tätare packade luftmolekylerna.

Över 2 000 000 rymdstenar träffar jordens atmosfär varje sekund.

Kollisionerna skapar ett friktionsmotstånd, som värmer upp meteorerna och skalar av deras yttre skikt i en explosiv process som kallas ablation.

Stjärnfall är glödande plasma

När ytan avdunstar krymper meteorerna. Värmen och de frigjorda gaserna bildar en glödande plasma som bildar lysande spår på himlen.

Beroende på meteorens storlek kan ljuset ses som stjärnfall eller som större eldklot som avger ett tydligare och längre varaktigt ljus.

Trots att meteorerna brinner upp i atmosfären försvinner de inte helt.

Så fort gaserna svalnar bildas mikroskopiska dammpartiklar med en diameter på mellan tolv och 700 mikrometer. Dammet stänker ner över jorden och forskarna uppskattar att cirka 5 200 ton meteordamm träffar jorden varje år.

5 200 ton meteordamm träffar jorden varje år.

Meteordammet påverkar jordens atmosfär och medverkar bland annat till att regnmoln bildas.

Meteoritnedslag är sällsynta

Varje år tränger cirka 10-50 synliga meteoriter igenom atmosfären och ända ner till ytan utan att pulvriseras. Två tredjedelar av meteoriterna hamnar dock i havet, medan en fjärdedel träffar öde och obebodda områden.

Dessutom sker hälften av nedslagen på natten, och därför är observationer av meteornedslag extremt sällsynta, precis som antalet rymdstenar som faktiskt återfinns.