Om Geminiderna

När meteorsvärmen Geminiderna dyker upp i decembernatten kan man få se upp emot 150 stjärnfall i timmen.

Geminiderna skiljer sig från andra meteorsvärmar som uppkommer av rester från kometer.

Geminiderna härstammar i stället från asteroiden 3200 Phaethon.

VIDEO: 2015 sken Geminiderna på spanska natthimlen.

Jupiter skapar stjärnregn

Geminiderna skiljer sig mycket jämfört med andra meteorsvärmar som träffar oss och för var år som går blir den mer kraftfull.

Meteorer orsakas i regel av stoft från kometsvansar, men Geminiderna härstammar från en asteroid som inte har någon lång svans av stoft och is efter sig.

Forskarna vet inte varför asteroiden 3200 Phaeton bildar stjärnfall, men de tror att det kan bero på att asteroiden kommer så pass nära solen i sin bana att den torkar, spricker och avger stoftpartiklar.

Därefter dras partiklarna in i jordens bana av Jupiters enorma gravitation och för varje år som går avges fler partiklar, vilket i sin tur leder till fler stjärnfall.

Guide till Geminiderna

© Stellarium

VAR OCH NÄR?

Geminidernas aktivitet är som störst eftermiddagen den 13:e december och syns när mörkret faller. Dess källa (i siktet) befinner sig först lågt i öster men rör sig sedan söderut och upp på himlen.

Du kan se de många och vackra stjärnfallen överallt på himlen. De stjärnfall som uppkommer vid ursprungskällan försvinner snabbt, men övriga stjärnfall rör sig synligt i alla riktningar.

SYNBARHET?

Använd en kamera med stativ och utlösare och ta så många bilder som batteri och RAM-kort tillåter. På bilderna kommer Geminiderna att framstå som lysande streck.