Meteor

Vad är en meteor?

Meteorer lyser upp himlen

Meteor, meteorit, komet och asteroid är ofta använda ord. Men när är det egentligen tal om vilket fenomen på natthimlen? Få svaret här när Illustrerad Vetenskap även berättar mer om vad ett meteorregn är och om en meteor kan träffa jorden. Här finns också en guide till när du kan uppleva de fantastiska fenomenen på natthimlen.

Vad är en meteor?

Meteorer, även kallade stjärnfall, utlöses av ett objekt - en sten eller ett dammkorn – som tränger in i jordens atmosfär. Det är således ett ljusfenomen på himlen som kan se ut på olika sätt beroende på storlek och hastighet.

När det objektet, som kommer utifrån, får kontakt med luften i atmosfären bromsas rörelsen upp av friktionen. Det gör att energin omsätts till värme, vilket får objektet att förångas. Både värmen och det förångade dammet lämnar spår längs dess bana. 

Om en meteor träffar jorden kallas den för meteorit. Således är en meteorit rester av himlakroppar, exempelvis en meteorsten, som har överlevt resan genom jordens atmosfär utan att brinna upp.

Vad är en meteor?

© Shutterstock
Meteorregn

Meteorregn

En stjärnklar natt kan man se flera meteorer som stryker över himlen. Under vissa delar av året förekommer meteorer särskilt ofta. Det kallas meteorsvärm eller meteorregn och uppstår när jorden passerar genom en komets eller en asteroids bana. Kometer består av is, damm och småsten. När de rör sig i rymden lämnar de ett spår av material efter sig. Detta träffar jordens atmosfär och skapar meteorer.

Natthimlens ordbok

  • Meteor: Objekt som tränger in i jordens atmosfär. Vanligtvis småsten eller damm från asteroider eller kometer.
  • Meteorit: De uppbrunna resterna av en meteor som faller på jordens yta. Enbart stora meteorer klarar sig genom atmosfären utan att brinna upp helt.
  • Asteroid: En miniplanet som vanligtvis består av sten och järn. De flesta asteroider kretsar i stabila banor i ett bälte mellan Mars och Jupiter.
  • Komet: Himlakropp som främst består av is och damm. Rör sig snabbare och i längre banor än asteroider.

© Creative Commons
Sida 1 / 3