Vår minsta granne tittar fram från sitt gömställe

STJÄRNGUIDE: Merkurius är solsystemets minsta planet och solens närmaste granne. Därför är planeten ofta svår att se eftersom den antingen gömmer sig bakom solen eller försvinner i ljuset. I sällsynta fall befinner planeten sig dock så långt från solen att den kan observeras. I juni inträffar ett sådant tillfälle.

STJÄRNGUIDE: Merkurius är solsystemets minsta planet och solens närmaste granne. Därför är planeten ofta svår att se eftersom den antingen gömmer sig bakom solen eller försvinner i ljuset. I sällsynta fall befinner planeten sig dock så långt från solen att den kan observeras. I juni inträffar ett sådant tillfälle.

NASA

OM MERKURIUS

Sommaren bjuder på en unik möjlighet att observera solsystemets minsta planet, Merkurius. Just storleken och dess placering i förhållande till solen gör att planeten normalt är svår att observera.

För det mesta är planeten gömd bakom solen eller dold av stjärnans kraftiga ljus, vilket gör att den är mycket svår att se från jorden.

Den bästa tiden att observera planeten är därför när den befinner sig längst från solen, vid dess så kallade maximala elongation.

När Merkurius är som längst bort från solen, sett från jorden, är planeten som mest synlig.

© NASA

Fenomenet inträffar i början av juni och är beteckningen för den punkt i Merkurius bana då planeten är som längst från solen.

Planetens nära förhållande till solen gör att Merkurius syns strax före soluppgången eller precis efter solnedgången, beroende på vilken sida av solen planeten befinner sig.

© Lasse alexander lund-andersen & anders spillemose bothmann

Merkurius bevisade rumtiden

I decennier försökte astronomer förklara Merkurius bana med hjälp av en extra, okänd planet. Sedan kom Albert Einsteins relativitetsteori.

Merkurius bana avviker cirka två grader varje århundrade. Einsteins relativitetsteori förklarar det med att solens massa böjer rumtiden runt sig, vilket slungar Merkurius ut i en förändrad bana.

GUIDE TILL MERKURIUS

Det tar 88 dagar för Merkurius att ta sig runt solen, och maximal elongation kan därför upplevas flera gånger per år. Merkurius och Venus är de enda planeter som observeras bäst under maximal elongation.

Det beror på att de är närmare solen än vad jorden är.

© Stellarium

SÅ GÖR DU

VAR OCH NÄR?

Merkurius kan ses i skymningen precis efter solnedgången den 4 juni, bara några grader över den västra horisonten.

Merkurius är så långt från solen, sett från jorden, som den kan komma. Den är dock fortfarande nära och därför dyker den upp i närheten av solen
lågt över horisonten i västlig riktning.

SYNLIGHET?

Merkurius lyser starkt – även i skymningsljus. I en handkikare kan du se att planeten har faser, precis som månen. Fasen kommer att vara halv – det vill säga att du ser hälften av Merkurius dagsida och hälften av nattsidan.

MER OM MERKURIUS

Solsystemets minsta planet krymper

Merkurius är solsystemets minsta och innersta planet, vilket gör den till en mycket ogästvänlig plats.

1974 fick den för första gången besök från jorden i form av rymdsonden Mariner 10. Löpande observationer av planeten har visat att den krymper, och detta ger upphov till branta klippor som sticker upp från planetens yta.

© Goddard/nasa

I siffror

Utforskning

Solsystemets minsta planet är långtifrån den minst utforskade av våra grannplaneter. Två gånger har Nasa skickat dit sonder.

Första gången var 1974–1975 då sonden Mariner 10 passerade den heta stenplaneten vid tre tillfällen.

Rymdsondens mätningar visade att Merkurius har ett magnetfält precis som jorden.

© nasa

Andra gången Merkurius fick besök var 2009 då Messengersonden passerade Merkurius.

Tre år senare lade den sig i omloppsbana runt planeten och skickade hem över 277 000 bilder av planetens yta till jorden.

Därefter störtade den mot planetens yta som avslutning på expeditionen.

Milstolpar

1631: Merkurius observeras med teleskop

Astronomerna Thomas Harriot och Galileo Galilei är de första som observerar Merkurius. Det kan de göra med en helt ny uppfinning: Teleskopet.

© brocken inaglory

1965: Radar avslöjar nya rotationer

Med hjälp av radar avslöjar astronomer att Merkurius roterar tre gånger runt sin egen axel för varje två varv den gör runt solen.

© sdo/nasa

1974-1975: Rymdsond kartlägger ytan

Nasas rymdsond Mariner 10 inleder kartläggningen av Merkurius när den fotograferar ungefär 45 procent av planetens yta.

© NASA

1991: Astronomer hittar is på Merkurius

Radarsignaler från Arecibo-observatoriet i Puerto Rico visar ovanliga fläckar vid Merkurius poler. Fläckarna visar sig senare bestå av is.

© jidobg

2008-2009: Dags för nytt besök

Fyra år efter avfärd från jorden anländer sonden Messenger till Merkurius. Syftet är att justera fart och position så att sonden två år senare kan lägga sig i omloppsbana runt planeten.

© NASA

2011: Sond fotograferar 95 procent av planeten

Messenger blir den första farkosten i omloppsbana runt Merkurius. När sonden fyra år senare störtar på planeten har den tagit 277 000 bilder.

© Carnegie Institution of Washington/JHUAPL/NASA

2016: Forskare hittar ny jätteklyfta

Med hjälp av en bildanalys av Merkurius yta hittar forskaren Thomas Watters klippbranter som skjuter upp i höjden när planeten krymper.

Framtiden

Rymdsond går i omloppsbana runt Merkurius 2025

Den 20 oktober 2018 skickade ESA, den europeiska rymdfartsorganisationen, upp rymdsonden BepiColombo mot Merkurius.

Avståndet från jorden till Merkurius är 77 miljoner kilometer, men BepiColombo ska tillryggalägga hela 8,9 miljarder kilometer för att komma fram till planeten.

© atg medialab/esa

Magnetfältet undersöks

Sondens ena satellit ska undersöka planetens magnetfält, som har likheter med jordens magnetfält.

Merkurius yta kartläggs

Sondens andra satellit ska kartlägga planeten och avslöja nya saker om dess inre så att forskarna senare kan försöka pussla ihop planetens geologiska historia.

Laserstrålar skapar 3D-karta

Båda satelliterna mäter också höjden på ytan med hjälp av laserstrålar så att Merkurius kan kartläggas i tre dimensioner.

Rymdsonden får för hög fart på sin resa mot Merkurius och måste därför börja bromsa längs vägen genom att ta ett varv runt jorden, flyga förbi Venus två gånger och passera Merkurius sex gånger.

När BepiColombo äntligen kommer till planeten 2025 ska den dela sig i två satelliter som lägger sig i omloppsbana runt den kraterfyllda stenplaneten.